Søndagsskole i Aksdal kyrkje

Bli med på søndagsskolen!

 

 Søndagsskolen

 

Velkommen til

SØNDAGSSKOLE

i Aksdal kyrkje

 

Våren 2018

21. januar kl.11.00

Søndagsskole

28. januar kl.11.00

Søndagsskole

04. februar kl.11.00

Gudstjeneste med utdeling av Bibel til 4 - åringene. Ikke egen søndagsskolesamling.

11. mars kl.11.00

Søndagsskole

18. mars kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåpsskole 1. klasse deltar. Ikke egen søndagsskolesamling.
15. april kl.11.00

Gudstjeneste med utdeling av Bibel til 5-klassingene. Ikke egen søndagsskolesamling.

22. april kl.11.00 Søndagsskole
29. april kl. 11.00

Søndagsskole

13. mai kl. 11.00 Søndagsskole
   

 

 

Søndagsskolen starter felles med gudstjenesten i kirkerommet.

Etterhvert går barna til søndagsskolesamling i kjelleren.

Her blir det bibelfortelling, sang, leker og aktiviteter.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ellen A. Gjone (41650633).

Velkommen til søndagsskole!

 

 

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post