Søndagsskole i Aksdal kyrkje

Bli med på søndagsskolen!

 

 Søndagsskolen

 

Velkommen til

SØNDAGSSKOLE

i Aksdal kyrkje

 

Høsten 2017

20. august kl.11.00

Søndagsskole

27. august kl.11.00

Søndagsskole

   

 

17. september kl.11.00

Søndagsskole

24. september kl. 11.00 Gudstjeneste. Høsttakkefest. 2. klassinger deltar. Ikke egen søndagsskolesamling.
22. oktober kl.11.00

Søndagsskole

12. november kl.11.00 Gudstjeneste med utdeling av Bibel til 4-åringene. Ikke egen sødagsskolesamling.
26. november kl. 11.00

Søndagsskole

3. desember kl. 11.00 Gudstjeneste. Lys våken. 6. klassinger deltar. Ikke egen søndagsskolesamling.
17. desember kl. 11.00

Søndagsskole

 

Søndagsskolen starter felles med gudstjenesten i kirkerommet.

Etterhvert går barna til søndagsskolesamling i kjelleren.

Her blir det bibelfortelling, sang, leker og aktiviteter.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ellen A. Gjone (41650633).

Velkommen til søndagsskole!

 

 

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post