Konfirmasjon i Tysvær kyrkje Info

PÅMELDING TIL KONFIRMANTOPPLÆRING I TYSVÆR SOKN, 2016-2017

Påmelding her. 

 

12.mai var eg på skulen og informerte elevane på 8.årssteg om konfirmantopplegget for Tysvær Sokn
2016 / 2017.  Ungdommane fekk også utlevert ei skriftleg orientering med viktige datoar og opplysningar om konfirmasjonstida.

Tysvær kyrkjelyd vil at alle skal få ei god konfirmanttid, og ønsker å tilrettelegge tilbodet så alle kan delta.

Kyrkja treng ei forpliktande påmelding for å planlegge og organisere til beste for alle.

Det er også viktig at me får informasjon om- og evt ein samtale om sjukdom, matallergi, funksjonshemming, konsentrasjonsvanskar mm.

 

Påmelding:

Fyll ut innskrivingsskjemaet på nettsida til “ Tysvaerkirken.no.” Hugs at dette gjeld Tysvær sokn!

Ta kontakt viss de treng hjelp til påmelding eller har spørsmål om konfirmasjonstida!

Val av konfirmasjonsdag: Dei som skriv seg inn først, har størst sjanse for å få oppfylt ønsket sitt.

Lister for konfirmasjonsdag vil foreligge på møtet for foreldre/føresette onsdag 31.august.
Praksis: Sjå det grøne arket.

 

NB! PÅMELDINGSFRIST: 20. JUNI.

 

Viktige datoar i starten:

  • Oppstart/infosamling for konfirmantane onsdag 24.august kl 12.30 på Tysvær Soknehus.
    Ta med ein kopi av dåpsattest på denne samlinga viss du ikkje er døypt i Tysvær.
  • Lørdagsseminar for alle konfirmantane i Tysvær og Bokn i Tysvær kyrkje/Tysvær Soknehus, lørdag
    27.august  kl 10.00-15.00.
  • Presentasjonsgudsteneste i Tysvær kyrkje, søndag 28.august kl 11.00 (obligatorisk)
  • Infomøte for foreldre/føresette onsdag 31.august kl 19.00 på Tysvær Soknehus.
  • Konfirmasjon i Tysvær Kyrkje: Lørdag 13.mai og søndag 14.mai 2017.

 

Det meste av undervisninga blir på onsdagar. 

Velkommen som konfirmant!

Tysværvåg, 25.05.16

Marit Sofie Teistedal Vikre

Kateket

Tlf: 52 75 77 00 (Kyrkjekontoret) 481 35 457(Mobil)

E-mail: msvikre@tysver.kommune.no


Del denne artikkel på e-post