Konfirmantinformasjon Førresfjorden/Aksdal 2017-2018

Kjære konfirmanter og foresatte!

Håper dere er klar for å bidra på Kirkens nødhjelp sin årlige fasteaksjon tirsdag 20. mars. Da skal konfirmantene gå med bøsser og samle inn penger til Kirkens nødhjelp sitt viktige arbeid.

De fleste er nok kjent med at ikke alle land i verden har like god tilgang til vann som oss her i Norge. Årets tema er: Ja, vi elsker dette vannet. Les mer om Kirkens nødhjelp sitt arbeid på fasteaksjonen.no.

 

Hva med organiseringen?

Hvem møter? Alle konfirmantene møter i kirka kl. 17.00. Det gjør også foresatte som er satt opp som sjåfører og kakebakere. Foresatte som skal dele ut bøsser møter kl. 16.45.

Hvor møter vi opp? I kirkerommet i Aksdal kyrkje

Hvor skal vi gå og hvor skal vi kjøre? Vi har laget en rutefordeling(se dokument under) der det står hvor hver enkelt konfirmant skal gå med bøsse, det står også hvilke foresatte som skal være sjåfører. Det er konfirmantens navn som står på dugnadsfordelingen for foresatte.

Hvor mye tid må vi sette av denne dagen? Vi regner med at alle er ferdig senest kl. 21. Dere må regne med at det tar litt tid å sende ut folk på rutene. Dette er fordi bøsser, id- skilt og kart skal deles ut + at noen trenger veiledning på ruter. Vær vennlig å smøre dere med litt tålmodighet og prøv å gjøre ventetiden hyggeligst mulig!

Vi håper på godt samarbeid og takker på forhånd for innsatsen!

 

RUTEFORDELING FOR FASTEAKSJONEN 2018

KONFIRMASJONER 2018 - NAVN, DATO, KLOKKESLETT

PLAN - FRILUFTSLIV - 2018

PLAN - HJELPELEDER - 2018

PLAN - ONE WAY - 2018

PLAN - OPPDRAG KONFIRMANT GR. 1 OG GR. 2  -2018

LYSMESSE 10. DESEMBER- OPPMØTETIDER OG OPPGAVEFORDELING

GUDSTJENSTETJENESTE FOR KONFIRMANTER 17/18

DUGNADSLISTE FOR KONFIRMANTFORELDRE/FORESATTE 17/18

INFORMASJON OM KONFIRMANTLEIR PÅ BRANDØY 17 - 19. NOVEMBER 2017

INFORMASJONSBROSJYRE FOR KONFIRMANTER OG FORESATTE 2017/2018

PLAN FOR FRILUFTSLIVKONFIRMANTER

PLAN FOR HJELPELEDERE

PLAN FOR ONE WAYKONFIRMANT

PLAN FOR OPPDRAG KONFIRMANT GR. 1 OG 2

PLAN FOR SE, SMAK OG KJENN

 

 

Har dere spørsmål, ta kontakt med:

Ragnhild Meland 52 75 77 09 eller mobil 97 59 50 69

eller e-post remeland@tysver.kommune.no

 

 


Del denne artikkel på e-post