Stilling ledig

Vi søker Kirketjener/kirkegårdsarbeider

50 % fast stilling i Tysvær fellesråd

Vi søker en medarbeider som er praktisk anlagt og liker å omgås mennesker.
I det kirkelige fellesrådsområdet i Tysvær er det over 11000 innbyggere. Fellesrådets virksomhet er fordelt på tre sogn. Fellesrådet er ansvarlig for å drifte og administrere fem kirker og fire kirkegårder. Kirkekontoret ligger i arbeidskirken i Aksdal sentrum. Kirkene i Tysvær har en stab med prester, kateketer, diakon, menighetspedagoger, kantorer, kontorassistent, kirketjenere, renholdere, kirkegårdsarbeidere og kirkeverge, som samarbeider på tvers med mange ulike oppgaver. Vi ønsker en kirketjener/kirkegårdsarbeider med godt humør inn i vårt fellesskap.

Hovedoppgaver
Forberedelse til og praktisk tilrettelegging graving ved begravelser, vedlikehold av kirkegård og bygninger, gartner- og annet forefallende arbeid. Vedlikehold av maskiner.

Krav til søkere
- Kompetanse og/eller interesse for grøntanlegg
- Vaktmesterkompetanse
- Relevant praksis
- Fleksibilitet mht. arbeidstid og arbeidsoppgaver
- Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, evne til å jobbe både selvstendig og i team
- Søkeren må disponere egen bil.

Vi tilbyr
-
Spennende og utfordrende oppgaver i et aktivt og kreativt miljø
- Et godt arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere både blant de ansatte, frivillige og
   menighetsråd
- Opplæring vil bli gitt
- Lønn etter kirkelig tariff
- Arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk
- Pensjonsordning

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Eva Birkeland
(eva.birkeland@tysver.kommune.no) 52 75 77 02

Søknadsfrist 23. februar 2018
Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til:
Tysvær kyrkjelege fellesråd, Postboks 30 ,5575  Aksdal eller eva.birkeland@tysver.kommune.no
 


Del denne artikkel på e-post