Ledig stilling

 

50 % fast stilling som kirkegårdsarbeider

 

Vi søker en medarbeider som er praktisk anlagt og liker å omgås mennesker.
I det kirkelige fellesrådsområdet i Tysvær er det over 11000 innbyggere. Fellesrådets virksomhet er fordelt på tre sogn. Fellesrådet er ansvarlig for å drifte og administrere fem kirker og fire kirkegårder. Kirkekontoret ligger i arbeidskirken i Aksdal sentrum. Kirkene i Tysvær har en stab med prester, kateketer, diakon, menighetspedagoger, kantorer, kontorassistent, kirketjenere, renholdere, kirkegårdsarbeidere og kirkeverge, som samarbeider på tvers med mange ulike oppgaver. Vi ønsker en kirkegårdsarbeider med godt humør inn i vårt fellesskap.

 

Hovedoppgaver:
Forberedelse til og praktisk tilrettelegging for graving ved begravelser, vedlikehold av kirkegård og gartner- og annet forefallende arbeid. Vedlikehold av maskiner.

 

Krav til søkere:
- Kompetanse og/eller interesse for grøntanlegg
- Relevant praksis
- Fleksibilitet mht. arbeidstid og arbeidsoppgaver
- Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, evne til å jobbe både selvstendig og i team
- Søkeren må disponere egen bil.

 

Vi tilbyr:
-
Spennende og utfordrende oppgaver i et aktivt og kreativt miljø
- Et godt arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere både blant de ansatte, frivillige og
   menighetsråd
- Opplæring vil bli gitt
- Lønn etter kirkelig tariff
- Arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk
- Pensjonsordning

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Eva Birkeland
(eva.birkeland@tysver.kommune.no) 52 75 77 02

 

Søknadsfrist 16.oktober 2018

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til:

Tysvær kyrkjelege fellesråd, Postboks 30 ,5575  Aksdal eller eva.birkeland@tysver.kommune.no
 


Del denne artikkel på e-post