Om oss

Aksdal kyrkje
Bokn kyrkje
Skjoldastraumen kyrkje
Nedstrand kyrkje

Tilsette:

Sokneprest: Dag Tormod Milje (i permisjon)

                   Einar Andreassen (vikar)

Kyrkjelydspedagog: Ingrid Hustoft Landro

Sokneråd:

Leiar: Sissel Tendeland Bårdsen

Nestleiar: Kåre Åsheim

Sekretær: Anne Siri Haukeland

Medlemmer: Atle Aadland, Audhild Drivedal Føyland, Jostein Harboe

Last ned...

Tysvær kyrkje

 

DEN NORSKE KIRKE
TYSVÆR

Engasjementstilling som ungdomsarbeider
 i Tysvær menighet

Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid vil bli vektlagt.
Spørsmål kan rettes til sokneprest

Arne Audal på telefon 52 75 77 05
Søknad sendes elektronisk til kyrkja@tysver.kommune.no
Søknadsfrist 17.juni 2016

Last ned...

Gravsøk
Gravplassane i Tysvær kommune

Kontakt

Aksdal kyrkje
Aksdalsveien 159
5570 Aksdal.
Postboks 30, 5575 Aksdal

Kontoret er åpent: Tirsdag-Fredag kl. 10.00 - 14.00
Telefon:  52 75 77 00
Send epost

Beredskap Prester
Heile helga og 17:00-08:00 ukedager
52 80 95 16

Bankkonto fellesrådet:  3240 17 27697

Bankkonto til soknerådene:
Førresfjorden:   3240 17 77570
Nedstrand:        3240 18 25915
Tysvær:           3240 06 33699

Tilsette