Dåpsskole i Aksdal kyrkje


 

Vi ønsker alle som går i 1. klasse velkommen til dåpsskole!

 

 

Sted: Aksdal kyrkje

Tidspunkt: Fire samlinger kl 17.00 -19.00:

21. februar, 7. mars, 25. mars og 1. april

 

Vi avslutter dåpsskolen med gudstjeneste i Aksdal kyrkje

Søndag 7. april kl 11.00

 

 

På dåpsskolen skal vi:

- Bli kjent med bibelfortellinger

- Lage noe

- Leke i gymsalen

- Synge

- Spise et måltid sammen

 

Dåpsskolen er fordelt over de to første skoleårene:

Dåpsskole 1: 4 samlinger + gudstjeneste (februar/mars i 1.kl.)

Dåpsskole 2: 2 samlinger + gudstjeneste (september i 2.kl.)

Det kommer ny invitasjon til dåpsskole 2.

 

Tema på dåpsskolen:

- Jesus er glad i alle

- Guds barn i Guds hus

- Jesus - en venn vi kan snakke med (Bartimeus)

- Vennskap og tilgivelse (Den bortkomne sønnen)

- Påske

- Skapelsen og forvalteransvaret (Dåpsskole 2)

 

 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med både dere og barna i løpet av disse samlingene.

Vi ønsker at alle har med en voksen på første samling nå i vår.

De tre neste gangene kan de voksne fordele seg, slik at vi hver gang har noen "hjelpende hender" til formingsaktiviteter og lek.

Vi vil også ha en "kaffikrok" der dere kan slå av en drøs når anledningen byr seg.

 

Dåpsskolen er gratis.
Ta kontakt hvis du har spørsmål.

 

 Ved påmelding:

- barnets navn, foresattes mobilnummer

- om barnet trenger særskilt tilrettelegging p.g.a. funksjonshemming, konsentrasjonsvansker eller noe annet

- om barnet har matvareallergi

- gi beskjed hvis vi ikke får lov til å bruke bilder av barnet til presseomtale, internett, brosjyrer o.l.

- om det er noe annet vi trenger å vite for at vi skal ta godt vare på barnet ditt.

 

Påmelding her innen 13.februar

 

eller på:

-  tlf. 52 75 77 00

- kundheim@tysver.kommune.no

Ved på melding på epost må du sjekke hvilke opplysninger vi spør etter.

 

 

Vennlig hilsen Førresfjorden menighet
v/ Kari Undheim, menighetspedagog

 

 

 

 

 

Tilbake