Alle rettigheter 2019 Tysvær kyrkjelege fellesråd

Kunngjering av vallister og valform


Vallistene er klare. Sjå kandidatane her!

 

 

 

* Lista for Tysvær sokn er ikkje klar, og det blir supplerande nominasjon.

 

 

Tilbake