SESONGARBEID PÅ GRAVPLASSENE I TYSVÆR


Trenger du jobb? Fra slutten av april og ut oktober er det behov for sesongarbeidere på gravplassene.

 

Det er størst behov for personer som kan begynne å jobbe fra starten av mai. Nedre aldersgrense for å søke er 16 år, men på grunn av sikkerhetsmessige årsaker ansetter vi fortrinnsvis personer over 18 år.

Arbeidsoppgavene er fortrinnsvis: gressklipping, kantklipping og tømming av boss.
Andre oppgaver kan være: spavending, planting, luking med mer.

Søknad med ønsket arbeidssted og periode du kan/ønsker å jobbe sendes:

Tysvær kirkelige fellesråd, Postboks 30,5575 Aksdal eller eva.birkeland@tysver.kommune.no
Innen 27. mars 2020

Tilbake