Konfirmasjon Bokn


PÅMELDING OG ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA I BOKN  2020/21

 

Vel møtt til eit spennande år!

 

Du vil få vera med på noko som du opplever berre denne eine gongen i livet:

Å VERA KYRKJELYDEN SIN KONFIRMANT.

 

Det er ingen skule du skal gå på. Du melder deg til å delta i eit fellesskap der følgjande ting skal skje:

            1.Undervisning med presten                                     

            2.Gruppemøter, i en heim og etter eit kinobesøk     

            3.Gudstenester, nokre av dei med oppgåver    

            4. Leiarpraksis i barnearbeid

            5. Fasteaksjon

            6. Konfirmanttur

Programmet vil altså variere mykje - frå Brandøy-tur med aktivitetar og underhaldning til gruppesamlingar med nærleik og samtale. Målet er at du skal kjenna deg heime i kyrkja.

Hugs: DET ER BERRE DETTE ÅRET DU ER KONFIRMANT.

Kanskje det fører til at du må setja andre aktivitetar til sides for å kunne delta i konfirmasjonstida.

Vi reknar med at konfirmantane stiller på alle samlingane. Må du ta fri, så send melding

 

Det er fint om du og ein av foreldra dine kan fylle ut påmedlingsskjema nederst på sida her, før 21.juni.

 

Her kjem nokre VIKTIGE  KUNNGJERINGAR OM UNDERVISNINGA:

1) Timane er i utgongspunktet på Bokn bedehus annakvar torsdag kl.18.15 – 19.30.

2) Vi startar opp torsdag 3.september kl.18.15. på bedehuset.

3) Laurdag 5.september skal vi vera i Tysvær soknehus, saman med Tysvær konfirmantane frå   

    kl.10.00 til ca.15.00. Konfirmantane må sjølv ordna skyss.

4) Søndag 6.september er det presentasjonsgudsteneste for heile familien i Bokn kyrkje kl.11.00.

5) Samling for foreldra er på bedehuset torsdag 10.september kl.20.00.

6) Konfirmantturen går til Brandøy. Dato er helga 29-31.januar 2021. Leiren er frivilleg.

7) Prisen for materiell og leir er kr.1700,-. (Leiren 1200,- og materiell 500,-) Det er mogleg å søkje

     om stønad, dersom økonomien er til hinder for deltaking i konfirmantundervisninga.  

8) Overhøyringsgudstenesta vert søndag 25.april 2020 kl.18.00 med fest på bedehuset etterpå. 

     Konfirmasjonsgudstenesta er søndag 2.mai, kl.11.00 i 2021.

 

     Som du ser vert det eit mangfaldig program, men målet er det same heile tida:

AT DU SKAL FÅ SJÅ KVA JESUS KRISTUS HAR Å GJE, OG KVA GLEDE OG HJELP DET ER Å TRU PÅ HAN.

Har du noko å spørja om eller ønskjer du ein samtale, er du velkomen til det. Det same gjeld foreldra dine. Mine telefonnummer er:  (mob)93415402  eller (a) 52757705.

E-mail adressa er: arne.aurdal@tysver.kommune.no

VELKOMEN  SOM  KONFIRMANT !

Helsing soknepresten, Arne Aurdal

 

Påmelding til konfirmasjon

 

Tilbake