Plass til inntil 200 i kirken


Gjeldene regler ved gudstjenester og gravferd

 

14.01.22

 

Regjeringen varslet 13. januar enkelte lettelser i smitteverntiltakene som ble innført i desember 2021. Endringene gjelder allerede fra midnatt, natt til fredag 14.01.22. Endringene er knyttet til antall på arrangementer og gjennomføring av fritidsaktiviteter.

 

Barn og unge prioriteres også i denne runden. Flere menigheter har holdt igjen oppstarten av barne- og ungdomsarbeidet etter jul på grunn av smitteverntiltakene. Menighetene har nå blitt oppfordret til å finne gode løsninger for å skape ny aktivitet og tilbud om fellesskap for barn og unge i nærmiljøet. Dette vil vi i Tysvær også prøve å følge opp. Konfirmasjonsundervisningen har heletiden gått som normalt.

 

På gudstjenester kan vi nå ha opp mot 200 gjester med en meter avstand på tilviste plasser. Alt etter størrelsen på kirken. I noen av kirkene, som i Førre kirke, vil vi ikke kunne ha plass til fullt 200 stk med en meter avstand.

Begravelse i koronatider
Smittevernveileder DNK
Les hele pressemeldingen på Regjeringen.no her.
 

 

----------------------------------------------------------------------

16.12.21

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Dette får direkte konsekvens for gjennomføring av gudstjenester og gravferd.

 

Nå er det plass til maks 50 personer i gravferder og gudstjenester med tilviste plasser.

Gjelder samtlige av våre lokaler:

  •  Førre kirke
  •  Tysvær kyrkje
  •  Nedstrand kyrkje
  •  Skjoldastraumen kyrkje 
  • Aksdal kyrkje

    Det er påbudt med munnbind  (Munnbind må tas med)

 

           Alle deltagere må registrere seg ved ankomst på utlagt skjema eller aller helst levere ferdig utfylt lapp med navn og telefonnummer.


Det er viktig at alle retter seg etter de beskjeder som blir gitt for at vi skal sikre en smidig og trygg avvikling.
Vær vennlig å avstå fra klemming og håndhilsing, også etter seremonien.

 

 

Tilbake