Dåp


Hva skjer i dåpen?
I dåpen gjør Gud oss til sine barn.
Men dåpen er for både barn, unge og voksne. Er du ikke døpt? Ta kontakt med oss:)

Hva skjer i dåpen?

Den kristne dåp springer ut fra Jesu egne ord i dåpsbefalingen som han ga disiplene. Jesus samlet alle slags mennesker rundt seg. Slik  er også fellesskapet det lille barnet og vi får være med i. I dåpen gjør Gud oss til sine barn. På en måte som ingen kan forstå fullt ut, gir han oss troen og håp om frelse. Som døpte er vi fortsatt mennesker som både kan tvile og feile. Men dåpen forteller oss at vi er elsket av Gud og tilhører ham- hele livet.

Det som skjer ved døpefonten, viser også hva dåpen innebærer. Det viktigste er:

• Dåpsvannet innvies med bønn - dåpen er en helleig handling.
• Barnets navn sies - barnet er en selvstendig person og enestående for Gud.
• Et kors blir tegnet over barnet - barnet skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Kristus.
• Vann i døpefonten - vannet "drukner" det gamle, renser og gir nytt liv.
• Vannet øses tre ganger over barnets hode - barnet døpes til den treenige Gud: Faderen, Sønnen og Den Helllige Ånd.
• Barnet velsignes - dåpshandlingen avsluttes med at presten lyser Guds nåde og fred for den lille videre i livet.

Dåpsbefalingen

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
(Evangeliet etter Matteus 28, 18-20)

La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.
(Evangeliet etter Markus 10,14)

  


 

Forberedelse til dåpen

Når dere har bestemt at barnet skal døpes, kan dere melde barnet til dåp ved å legge inn en ny registrering. Følg linken nedenfor for påmelding. Dersom dere har problemer med registreringen så ta gjerne kontakt med oss på telefon: 47 64 18 68 så hjelper vi dere.

• Ved dåp i alle våre kirker (Førre, Aksdal, Nedstrand, Skjoldastraumen, Tysvær og Bokn) vil presten kontakte dere angående dåpssamtale. Dette skjer vanligvis samme uke som dåpen, eller uken før.

Under samtalen gjennomgår dere liturgien (ritualet) og snakker sammen om praktiske forhold rundt dåpshandlingen, om hva dåpen innebærer og hvilket program menigheten tilrettelegger for barn og unge.

Faddere

Barnet som skal døpes skal ha faddere. De skal være vitner om at barnet er døpt og følge barnet gjennom oppveksten med omsorg og interesse. Det skal være minst to faddere og er det kun to faddere må de være til stede under dåpen. Foreldre regnes ikke som faddere. Fadderne skal ha fylt 15 år og minst to av dem skal være medlem av Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn som anerkjenner barnedåp.

For Nedstrand, Skjoldastraumen, Tysvær og Bokn er det i utgangspunktet dåp når det er gudstjeneste.

 

 

Ved spørsmål ta kontakt med kontoret tlf 476 41 868 eller send en mail til: post.tysver@kirken.no