Aksjon skoleklar!


Aksjon Skoleklar! Nå kan du levere og hente skoleutstyr, klær og sko hos oss på gjenbruksbutikken vår tirsdag-torsdag 10-14:00. Vi oppfordrer til å levere inn pent brukte eller nytt skoleutstyr og klær!

Les meir
 

Aksjon skoleklar!


Aksjon Skoleklar! Nå kan du levere og hente skoleutstyr, klær og sko hos oss på gjenbruksbutikken vår tirsdag-torsdag 10-14:00. Vi oppfordrer til å levere inn pent brukte eller nytt skoleutstyr og klær!

Les meir

Jørn Øyrehagen Sunde om landslova


Velkommen til ein historietime du vil hugse i Aksdal kyrkje sundag 22. september kl. 16:00. I år er det 1000 år sidan kristenretten på Moster, og 750 år sidan me fekk Magnus Lagabøters landslov. Les mer for påmelding og informasjon.

Les meir
 

Jørn Øyrehagen Sunde om landslova


Velkommen til ein historietime du vil hugse i Aksdal kyrkje sundag 22. september kl. 16:00. I år er det 1000 år sidan kristenretten på Moster, og 750 år sidan me fekk Magnus Lagabøters landslov. Les mer for påmelding og informasjon.

Les meir

Endring av vedtekter for gravplassane i Tysvær - Høyring


Det ligg nå føre utkast til nye vedtekter for gravplassane i Tysvær kommune. Desse vert lagt ut på høyring. Alle som har innspel til høyringa kan koma med høyringsuttale. Instansar som får dette skrivet tilsendt er særleg oppfordra til å koma med høyrings...

Les meir
 

Endring av vedtekter for gravplassane i Tysvær - Høyring


Det ligg nå føre utkast til nye vedtekter for gravplassane i Tysvær kommune. Desse vert lagt ut på høyring. Alle som har innspel til høyringa kan koma med høyringsuttale. Instansar som får dette skrivet tilsendt er særleg oppfordra til å koma med høyrings...

Les meir

Ledig stilling - Ungdomsarbeider


Sjekk ut denne interessante stillingen! Tysvær kyrkjelege fellesråd, Tysvær sokneråd og Acta Rogaland søker i fellesskap en   Ungdomsarbeidar i 10% stilling! Les mer for ytterligere informasjon.

Les meir
 

Ledig stilling - Ungdomsarbeider


Sjekk ut denne interessante stillingen! Tysvær kyrkjelege fellesråd, Tysvær sokneråd og Acta Rogaland søker i fellesskap en   Ungdomsarbeidar i 10% stilling! Les mer for ytterligere informasjon.

Les meir

Kyrkjetonar – feil kontonummer


Rett kontonummer for frivillig bladkontingent er: 1506.82.22874. Håpar mange har anledning til å bidra med denne frivillige bladkontingenten.

Les meir
 

Kyrkjetonar – feil kontonummer


Rett kontonummer for frivillig bladkontingent er: 1506.82.22874. Håpar mange har anledning til å bidra med denne frivillige bladkontingenten.

Les meir

Hagegleder!


Kom bli med! Området trengs å bli luket og ryddet slik at bærbusker og epletrær kan få bedre vilkår for å gi frukt. Vi ønsker at mange som vil komme å bidra. Felles innsats for fellesskapet gir glede og fellsskap.

Les meir
 

Hagegleder!


Kom bli med! Området trengs å bli luket og ryddet slik at bærbusker og epletrær kan få bedre vilkår for å gi frukt. Vi ønsker at mange som vil komme å bidra. Felles innsats for fellesskapet gir glede og fellsskap.

Les meir

SØNDAGSSKOLE Aksdal kyrkje

Søndagskolen på leikerommet i Aksdal kyrkje fortsetter etter jul

Les meir

PINNER OG PRAT

Velkommen til strikketreff i Aksdal kirke torsdag-partallsuker :-) Les mer for datoer.  

Les meir

UTLEIE av kirkene

Se priser og informasjon om utleie av lokaler i våre kirker i Tysvær

Les meir

Kirkevalget 2023 - Her er de nye menighetsrådene

De nye menighetsrådene i Tysvær er nå klare.    

Les meir
Se fleire saker