Kyrkjetonar er på veg


Nytt nummer av Kyrkjetonar, nr 4/2022, er allerede utlevert i mange postkassar. Resten vil få bladet ein av dei næraste dagane. 

Du kan lasta ned og lesa bladet her!

 

Tilbake