Lunsjtreff


For eldre og andre som er hjemme på dagtid.

 

Siste torsdag i måneden kl. 11.30 i månedene januar-april+september-november.
Andakt, sang, underholdning, varm mat og utlodning.

Velkommen!

Tilbake