Endelig skal muren på Nedstrand gravplass bli sikker


Nå er arbeidet i gang. Muren rives og bygges opp igjen. Arbeidet startet mandag 6.mars og er planlagt ferdig i løpet av et par måneder.

I alle år har bygdafolk og andre meldt inn bekymring for om den høye muren inne på gravpassen i Nedstrand var sikker nok. Etter en kontroll fra et eksternt firma i 2020 ble området rundt muren sikret for all ferdsel. 

Nå er arbeidet i gang. Muren rives og bygges opp igjen. Arbeidet startet mandag 6.mars og er planlagt ferdig i løpet av et par måneder. Gravene ikke vil bli berørt, men det kan til tider skape noe uro og ulemper for dere som besøker gravplassen.

Tilbake