Kirkevalget 2023 - Her er de nye menighetsrådene


De nye menighetsrådene i Tysvær er nå klare.

 

 

Førresfjorden menighetsråd

Kjersti Elisabeth Østhus

Asbjørn Erdal

Ingvar Frøyland

Berit Ninni Fjeldheim

Jakob Helle

Ingrid Helene Eilivsdotter Kyllingstad

Vara:

Tore Birger Langelandsvik Erland

Hilde Stødle Vermundsen

 

Nedstrand Sokneråd

Kåre Åsheim

Synnøve Bårdsen Lindanger

Åge Baustad

Audhild Drivdal Frøyland

Marit Kvalheim Heien

Beate Hoftun Lindgren

Vara:

Jostein Harboe

Karina Britt Fitjar

Gunn Elisabet Helleren Ertenstein

Åse Paulsen

Leif Kenneth Topnes

 

Tysvær sokneråd

Oddny Kristine Susort Aurdal

Elise Kvinnesland Høyvik

Knut Austerheim

Øyvind Skogøy

Torunn Vestbø Gjerde

Torleif Susort

Vara:

Kirsti Hervik

Jorunn Synnøve Surnevik Stava

Karin Bergljot Klepmo Kvinnesland

 

Både Førresfjorden menighetsråd og Tysvær sokneråd har flere varamedlemmer. Desse er ført på valglistene av velgerene. Personene dette gjelder vil bli kontaktet før offentleggjøring. 

Det er bispedømme som har ansvaret for  opptelling av bispedømmerådsvalget. 

 

Tysvær kyrkjelege fellesråd 2023-2027

 Ingvar Frøyland, Førresfjorden Sokn - ledar
Beate Hoftun Lindgren, Nedstrand Sokn - nestledar
Knut Austerheim, Tysvær sokn
Torleif Susort, Tysvær sokn
Kåre Åsheim, Nedstrand Sokn
Asbjørn Erdal, Førresfjorden Sokn
Kommunen sin representant: Bernt J. Ullvang
Biskopen sin representant: Gjermund Lygre
 
Tilbake