Suksè med kunstbasar i Aksdal kyrkje -til inntekt for nytt kjøkken


Fredag 24.nov fant de seks flotte maleriene nye hjem

Kunstbasar i Aksdal kyrkje – ble en fin avslutning på kunstlotteriet. Fredag 24.november inviterte menigheten til basar i menighetssalen, som markerte finalen i kunstlotteriet.

Lotteriet startet allerede 3.september, og takket være god markedsføring på facebook og loddkjøp med vipps, var det kommet inn godt over 100.000 kr før basarkvelden. Menighetssalen var nær fullsatt denne kvelden, og vi fikk med oss flott sang og musikk.

Stor takk til Tysvær blandakor, Lina Fisk Eide, Daniel Dossev og Lars Johannes Liknes. Takk også til ordfører Monika Lindanger som stilte opp – og ikke minst til Axel Rios, Olav Nygaard, Liv Sørvaag, Bjørg Løvvik, Amund Gravdal og Per Odd Aarestad som ga hvert sitt kunstverk til lotteriet.

Totalt kom det inn 168.000 kr til inntekt for nytt kjøkken i kirken. En stor takk til alle som har støttet oss med loddkjøp.


På bildet: Menighetspedagog i Førresfjorden Janne Eide, fellesrådsleder/komitèmedlem Ingvar Frøyland og komitèleder Asbjørn Espeset

Arbeidet med kjøkkenprosjektet går nå inn i en avgjørende fase. Dersom vi får finansieringen på plass nå i høst, med det kommunale tilskuddet som et viktig bidrag, starter vi opp arbeidet med prosjektering og byggetillatelse. Vårt mål er å lyse ut prosjektet på anbud til våren, og arbeidet kan da starte opp høsten 2024.
 

Her ser du en av de fornøyde vinnerene, Kurt Petersen. Her med maleriet "Hustavle" av Liv Sørvaag.

Petersen bor i Kvinnesland, Slottevik, og hadde merket seg bildet på forhånd, men regnet ikke med at han kom til å vinne.

-Stilen passer godt inn i miljøet hjemme i stuen, forteller Petersen smilende.

Han har med seg konen, Yngvild Ytrehus, for å hente maleriet mandag morgen på kontoret i Aksdal. Ytrehus smiler og kommenterer at de må først finne et ledig hull i veggen. Kunstinteressen virker til å være stor hjemme hos paret som fornøyd tar med seg maleriet hjem.

 

VINNERENE:
TREKNING KUNSTLOTTERI AKSDAL KYRKJE 24.11.2023

Axel Rios: Rødstrupe:  Ingeborg Førre
Bjørg Løvvik: Kaprifol fra Tysvær- Anne Alvseike Susort
Liv Sørvaag: Hustavle-Kurt Petersen
Amund Gravdal: Studie av skoglandskap 2022-Eva Keller
Per Odd Aarrestad: Gjennom-Jostein Førre
Olav Nygaard: Oktoberlandskap-Nicolai Østhus

 


Tysvær blandakor deler lystige toner


Ordfører Monika Lindanger i samtale med komitèleder Asbjørn Espeset


Her blir en vedløfter testa ut på komitèleder Asbjørn Espeset


Det var stort oppmøte under kunstbasaren fredag 24.november

 

 

 

 

 

Se mer informasjon her

Tilbake