Årsmøte for Tysvær kyrkjelyd og Tysvær soknehus


Velkommen til årsmøte 22. februar kl. 18:00. Saker må meldes skriftlig innen 8. februar. Se www. soknehuset.no for ytterligere informasjon.

Tilbake