Velkommen til Diakoniens dag


Digitalt seminar fra Diakonihjemmet i Oslo. Møt opp i Aksdal kyrkje i ungdomsrommet i kontoretasjen onsdag 24. april kl 09:00 - ca. 12:00. Det blir enkel servering. Gratis deltakelse.

Meld gjerne på til diakon Lisbeth S Haaheim tlf 934 15418 innen tirsdag 23.april. Tema:

Grønn diakoni – Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen

I Europa styrker nå Eurodiaconia (paraplyorganisasjonen for diakonale aktører) arbeidet for å få til en Social Green Deal som vil sikre sosial rettferdighet sammen med miljøtiltak.

Når kamp for rettferdighet og vern om skaperverket er rettesnor for diakonalt arbeid, må vi spørre:

  • Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen i vårt daglige arbeid?
  • Hvordan kan vi gi helse-, omsorgs- og velferdstjenester som ikke belaster miljøet? 
  • Har vi planer for å kutte egne klimautslipp?
  • Hvordan kan vi endre livsførsel og samtidig øke livskvalitet?
  • Fremmer synet på mennesket som forvalter av skaperverket, et bærekraftig miljø?

PROGRAM

09.00 

Ansvaret for vårt fotavtrykk

Åpning ved Ingunn Moser, adm.dir./forstander, Stiftelsen Diakonhjemmet

Konferansier og moderator for dagen er artist, skribent og programleder Asta Busingye Lydersen.

 

09.10 

Mennesket i skaperverket. Refleksjoner rundt en etikk for bærekraft

Tenk sammen med oss om vårt forhold til skaperverket og hvordan vi kan utvikle etikk som fremmer bærekraft. Bli med å reflektere over våre handlinger og vårt ansvar for en større helhet, med mål om å skape en mer bærekraftig fremtid for oss selv og kommende generasjoner.

 

Innleder Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi, MF vitenskapelige høgskole, i samtale med Knut Ivar Bjørlykhaug, førsteamanuensis ved fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole; Edel Gervin, diakon, Bragernes menighet i Drammen; Kjersti Jåvold Landmark, prest i Den norske kirke, og kapellan i Ris menighet i Oslo.

 

10.20 

Pause

 

10.40 

Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen i vårt daglige arbeid - internasjonalt, nasjonalt og lokalt?

Innleggene og samtalen vil belyse viktigheten av å forstå forholdet mellom miljøutfordringer og sosial rettferdighet for å skape en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Vi vil utforske hvordan disse to nøkkelaspektene smelter sammen i våre daglige oppgaver og forpliktelser. Gjennom et internasjonalt, nasjonalt og lokalt perspektiv skal vi undersøke hvordan vi kan integrere miljøbevaring og sosial rettferdighet. Innledere er:

 

Innledere Heather Roy, Secretary General, Eurodiaconia; Kjersti Grosvold Maudal, Høyskolelektor ved fakultet for sosialvitenskap, VID vitenskapelige høgskole; og Tale Hungnes, Utenlandssjef, Caritas Norge.

 

Innledning og samtale vil være på engelsk

 

For mer info/hele programmet:

Grønn diakoni – Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen? (diakonhjemmet.no)

Tilbake