Hagegleder!


Kom bli med! Området trengs å bli luket og ryddet slik at bærbusker og epletrær kan få bedre vilkår for å gi frukt.

Vi ønsker at mange som vil komme å bidra. Felles innsats for fellesskapet gir glede og fellsskap.

Nå torsdag var vi en liten gjeng som var samlet vad Åsmund-bua for å dyrke noen grønnsaker.  Det var flere som var innom av ren nysgjerrighet for å se dette området. Åsmund-bua er en bu som ble oppsatt og oppkalt etter tidligere rektor ved Førre barneskole. Her har det vært ivrige sjeler og barn fra Førre barneskole som har gjort ett tidligere arbeid med dyrking.  Den ligger vest for fotballbanen og parkeringsplassen ved Førre barneskole. Åsmund-bua er en plass med steinborder og benker, noen "pallekasser" som vi har dyrket noen grønnsaker i og en låst redskapsbu. I tilslutning til dette områder ligger på ca. ett mål, som er helt gjengrodd. Dette området trengs å bli luket og ryddet slik at bærbusker og epletrær kan få bedre vilkår for å gi frukt.

 

Vi ønsker at mange som vil komme å bidra. Felles innsats for fellesskapet gir glede og fellsskap.

Tirsdager vil redskapsbua være åpen mellom kl. 14-15.30. Eller små dere ta med hageredskaper selv.

Tirsdag 19.juni - Ansvarlig Trygve

Tirsdag 25. juni - Ansvarlig Lisbeth

Tilbake