Nedstrand kyrkje


 

Nedstrand kyrkje ligg i Nedstrand sokn i Haugesund prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1868. Kyrkja har langplan og 480 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: Conrad Fredrik von der Lippe/Linstow.

  

TILSETTE:

Sokneprest:  Dag Tormod Milje (i permisjon) og Olav Kristian Tangeland

Kyrkjelydspedagog: Ingrid Hustoft Landro


SOKNERÅD:

Leiar: Sissel Tendeland Bårdsen

Nestleiar: Kåre Åsheim

Sekretær: Anne Siri Haukeland

Medlemmer: Atle Aadland, Audhild Drivedal Føyland, Jostein Harboe

 

 

Tilbake