Aksdal kyrkje


 

Byggeår

1994/1995
Første spadestikk        Biskop Bjørn Bue 18. april 1994
Grunnstein Nedlagt av Biskop Bjørn Bue 31. oktober 1994
Byggekostnad

21,3 mill. kr.

Arkitekt

Stein Jarle Helgeland

Utsmykking

Glassutsmykking: Per Odd Aarrestad

Vevde tepper:       Else Marie Jakobsen

Ant. sitjeplassar

250 i kyrkjerom – Totalt 440 inkl kyrkjelydssal og kyrkjetorg

Areal

650 kvm grunnflate

Lokaler

Hovudetasje

Kyrkjerom

Menighetssal/kyrkjetorg

Kyrkjestove

Kjøkken

Kjeller

Kontorer

Garderobar/toaletter

Barne- og ungdomsavdeling (dugnad).

Kyrkjeklokker

1 stk. 680 kg, tone G     1 stk. 400 kg, tone Aiss

Olsen Nauen klokkestøperi, Tønsberg

1974

Menighetsrådet søkjer om å få utvida Førdesfjorden kirke

1975

Formannskapet ber kyrkjeleg fellesråd vurdera et eige kyrkjebygg i Aksdal.

1989

Nye prestegjeldsgrenser vedtatt. Viktig at hele kommunen samla i same prestegjeldet

1989

Kommunestyret ber plan- og byggjenemda koma med framlegg til romprogram for kyrkja

1990

Kommunesstyret godkjenner plan- og byggjenemda sitt framlegg med ei brutto grunnflate på 650 kvm

1992

Kommunesstyret godkjenner forprosjektet og gir plan- og byggjenemda fullmakt til å engasjera arkitekt.

1994

Kommunesstyret godkjenner ei kostnadsramme på 21,3 mill kroner.

18.apr 1994

Første spadestikk foretatt av biskop Bjørn Bue

31.okt 1994

Grunnsteinnedleggelse av biskop Bjørn Bue

27.aug.1995

Vigsling foretatt av biskkop Bjørn Bue

Tilbake