Sorggrupper


Vi ønsker å starte opp ulike grupper for personer med ulike typer sorg.

 

 

Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke på Haugalandet. Målsettingen er at mennesker som opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre. 

 

Grupper høsten 2019:

 

Vi ønsker å starte opp ulike grupper som:

  • Gruppe(r) for personer med ulike typer sorg (ektefelle, store barn, foreldre).  En gruppe vil starte opp Aksdal fra midten av oktober. Gruppeledere: Diakon Kjersti H. Lofthus og Gudveig Mæland.
  • Grupper for barn og ungdom som har mistet foreldre, søsken eller andre som sto dem nær.
  • Andre grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding.

 

Påmelding og informasjon:

Tysvær: 52 75 77 00, khlofthus@tysver.kommune.no
Haugesund: 52 80 95 00, post.haugesund@kirken.no
Karmøy: 52 81 00 01, post@karmoykirken.no         

 

Ta kontakt for å melde ønsker om å delta i grupper!

Tilbake