Sorggrupper


Vi ønsker å starte opp ulike grupper for personer med ulike typer sorg.

 

 

Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke på Haugalandet. Målsettingen er at mennesker som opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre.


Grupper våren 2020:

  • Gruppe for personer som har mistet ektefelle/samboer. Oppstart onsdag 12. 02 i Åkra kirke. Info: Grete Munkejord, tlf.90679942
     
  • Gruppe for barn i barneskolealder som har mistet foreldre eller andre nære. Oppstart torsdag 27.01 i Rossabø kirke. Info: Lisbeth S. Haaheim, tlf. 93415418
     
  • Gruppe for ungdom som har mistet foreldre eller andre nære. Oppstart i mars på Vår Frelsers menighetshus. Info: Annlaug H. Engmark tlf. 48176830
     
  • Gruppe for foreldre som har opplevd dødfødsel eller mistet barn kort tid etter fødsel. Kontinuerlig/åpen gruppe. Info Sykehusprest Arnfred Lunde, 92826880

Andre/Flere grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding. Ta kontakt for å melde ønsker om grupper!

 

Påmelding og informasjon:

Tysvær: 52 75 77 00, khlofthus@tysver.kommune.no
Haugesund: 52 80 95 00, post.haugesund@kirken.no
Karmøy: 52 81 00 01, post@karmoykirken.no        

Tilbake