Sorggrupper på Haugalandet


Vi ønsker å starte opp ulike grupper for personer med ulike typer sorg.

Sorggrupper - Samtalegrupper våren 2024

Sorggruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke i Karmøy prosti, Haugaland prosti, Sveio fellesrådsområde og prestetjenesten på Haugesund sykehus, LEVE og Kreftomsorgen Rogaland. Andre som vet om oss og kan videreformidle kontakt er Veiledningssenteret og Psykiske helsetjenester. Målsettingen er at mennesker som opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre som vi ønsker å dele med den sørgende kunnskapen de kan nytte seg av i bearbeidingen av sorga. Det er for mange et hardt arbeid å være i sorg og det krever tid og bearbeiding. Å få høre hva normale reaksjoner kan være en hjelp på veien videre

Vi starter opp grupper ved 4-8 påmeldte. Ønsker du en til en samtale kan vi også formidle det!  Vi ønsker å starte opp flere gruppe når det er behov. Meld gjerne din interesse selv om en gruppe er i gang. Da kan du komme med på neste gruppe.

Grupper som er i gang:

 • Gruppe for personer som har mistet ektefelle/samboer: Startet mandag 30.oktober i Rossabø kirke/kontorinngangen. 
  Kontaktperson Jon Erik Kiørboe Strand
  Tlf.: 982 42 090
  E-post: js225@kirken.no, eller

  Kontaktperson: Synnøve Svensson Haakonseth
  Tlf.: 465 28 756
  E-post:synnove.haakonseth@tysver.kommune.no

 

 • Gruppe for yngre personer som har mistet ektefelle/samboer: Starter mandag 8.januar kl.17.00 i Rossabø kirke/kontorinngangen.
  Kontaktperson Jon Erik Kiørboe Strand
  Tlf.: 982 42 090
  E-post: js225@kirken.no, eller

  Synnøve Svensson Haakonseth
  Tlf.: 465 28 756
  E-post:synnove.haakonseth@tysver.kommune.no

 

 • Gruppe for de som har mistet unge-voksne barn. Startet opp 5.desember kl.14.30 i Vår Frelsers Menighetshus/kontorinnganen.
  Kontakt Annlaug Halvorsen Engmark tlf.: 481 76 830 E-post: ae398@kirken.no - Fulltegnet

 

 • Gruppe for de som har mistet foreldre. Startet opp 1.november i Udland kirke kl.19!
  Kontaktperson: Lisbeth Skilhagen Haaheim
  Tlf.:934 15 418

  E-post: lisbeth.haaheim@tysver.kommune.no, eller

  Kontaktperson: Oddbjørg Hauge Øygarden

  Telefon: 930 95 311
  E-post: oo753@kirken.no

 

 Vi ønsker også å starte opp flere grupper ved behov.

 • Gruppe for de som har mistet ungdom/barn
 • Gruppe for barn i barneskolealder som har mistet foreldre eller andre nære.

 

Andre grupper: 

 • I Karmøy er det opprettet et samarbeid mellom menighetene og Karmøy kommune om sorggrupper for barn eller ungdom.
  Kontaktperson: Janne Kristine Eng
  Tlf.: 482 55 674

  E-post janne.kristine.eng@karmoykirken.no

 

 • Gruppe for etterlatte etter selvmord.
  Kontaktperson LEVE: Oddmund Holgersen
  E-post: o-holger@online.no, eller Annlaug Halvorsen Engmark

 

 • Gruppe for foreldre som har opplevd dødfødsel eller mistet barn kort tid etter fødselKontinuerlig/åpen gruppe. For mer info ta kontakt med
  Sykehusprest Arnfred Lunde
  Tlf.: 928 26 88

 

Andre/Flere grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding. Ta kontakt for å melde ønsket om en gruppe!

 

Velkommen til å ta kontakt for å høre videre om sorggruppene:

 

Koordinator for sorggruppefelleskapet i Karmøy og Haugaland prosti:
Soknediakon Annlaug Halvorsen Engmark
T
lf.:481 76 830
E-post:: ae398@kirken.no

Info vi trenger er: Navn, alder, adresse, tlf nummer, ev. epost adr. Fint om vi også får vite hvilken relasjon du hadde til den som er død. Info vi får blir oppbevart på en godkjent måte hos sorgkoordinatoren, til gruppen er avsluttet.

 

Tilbake