Sokneråd og Fellesråd Tysvær


 

TYSVÆR SOKNERÅD, 2023-17

Oddny Kristine Susort Aurdal - leder

Elise Kvinnesland Høyvik - nestleder

Knut Austerheim - medlem

Øyvind Skogøy - medlem

Torunn Vestbø Gjerde - medlem

Torleif Susort - medlem

Kirsti Hervik - 1.varamedlem

Jorunn Synnøve Surnevik Stava - 2.varamedlem

Karin Bergljot Klepmo Kvinnesland - 3.varamedlem

 

FELLESRÅDET, 2023-27

Ingvar Frøyland, Førresfjorden Sokn - ledar

Beate Hoftun Lindgren, Nedstrand Sokn - nestledar

Knut Austerheim, Tysvær sokn

Torleif Susort, Tysvær sokn

Kåre Åsheim, Nedstrand Sokn

Asbjørn Erdal, Førresfjorden Sokn

Kommunen sin representant: Bernt J. Ullvang

Biskopen sin representant: Gjermund Lygre

 

 

 

Tilbake