Konfirmasjoner i høst


Vårens konfirmasjoner er som kjent, utsatt til denen høsten. Les mer for oversikt

 

Leiinga i Den norske kyrkja har bedt kyrkjelydane om å utsette konfirmasjonane i vår til hausten. Vi veit ikkje kor lenge dagens spesielle situasjon vil vare, og familiane treng å ha noe forutsigbart å halde seg til.

Kyrkjelydane i Tysvær tar dette til etterretning,og flyttar konfirmasjonane til hausten. Detaljane rundt dette blir avtalt med dei kyrkjetilsette som jobbar med konfirmantar.

Kyrkja vil til ei kvar tid følgje dei råda som styresmaktane har bestemt, men vonar at konfirmasjonane som no er flytta kan gjennomførast!»

 

Nye konfirmasjonsdatoar for hausten 2020:

Søndag 20.september, Skjoldastraumen kyrkje

Laurdag 26.september, Aksdal kyrkje

Søndag 27.september, Aksdal kyrkje
Søndag 27.september, Bokn kyrkje   
Søndag 27.september, Nedstrand kyrkje

Lørdag 3.oktober, Tysvær kyrkje

Søndag 4.oktober, Tysvær kyrkje      

Tilbake