Aktivitetsdag på Stemnestaden!


For alle 9 åringar måndag 23.september.

 

 

Kjære alle 9 åringar! (4.klasse)

 

Velkommen til aktivitetsdag på Stemnestaden!

Måndag 23. september kl. 08.00 - 15.15

Tema: Misjon

 

Program

8.00:

Registrering

8.30:

Samlingsstund i Storsalen

9.30:

Aktivitetar i grupper

11.30:

Lunsj

12.30:

Aktivitetar i grupper

14.30:

Frukt

14.45:

Samling i storsalen. Foreldre/føresette/fadderar er velkomne. (Ferdig kl. 15.15)

 

Praktisk info til foreldre/ føresette

 

Tid:          Måndag 23. september kl. 08.00 – 15.15
                 Planleggingsdag for skulane i Tysvær og Bokn

 

Stad:       Stemnestaden leirstad, Grinde

 

Pris:        150 kr. Kontant betaling ved registrering

 

Ta med:   Klede og sko til å være både ute og inne,
                 og til all slag vær. Ta med litt klesskift også, i tilfelle ein blir våt.

 

Det vil vere vaksne som følgjer barna heile dagen.

Vi deler barna inn i grupper som får kvar sin vaksenleiar.

 

Påmelding innan måndag 16. september 2019

Påmelding HER

 

Har du spørsmål kan du sende mail til: msvikre@tysver.kommune.no

 

Gje beskjed :

- Dersom vi ikkje får lov å bruke bilete av barnet til presseomtale, internett, brosjyrar e.l. Vi kobler aldri namn og bilete. 

- Om barnet treng særskild tilrettelegging p.g.a fysisk funksjonshemming, konsentrasjonsvanskar eller anna

- Om barnet har matvareallergi

- Om barnet får lov til å padle i kano

 

Beste helsing medarbeidarane i Kyrkjenær:

Kari Undheim

Jan Magne Moi

Janne Eide

Marit Sofie Teistedal Vikre

 

Denne aktivitetsdagen er eit ledd i ”Kyrkjenær”, trusopplæringstilbodet i Tysvær og Bokn, som du kan lese meir om på baksida.

Denne invitasjonen blir sendt ut frå medlemsregisteret i Den norske kyrkje. Kjenner du nokon på trinnet som ikkje har fått invitasjonen og som ynskjer å delta, kan dei melde seg på, på same måte som deg.

 

Sjå invitasjonen her

 

Tilbake