Givarteneste Tysvær sokn


Bli med som fast givar i Tysvær! Vår faste givarteneste går til ungdomsarbeid i soknet.

 

 

 

Det å gi er ein naturleg del av truslivet. Det uttrykkjer tydeleg at me kun er forvaltera av det me har. Det blir sagt så fint i ein av gudstenestene sine bøner: " Evige Gud, di er jorda og alt som fyller ho. Alt vi eig høyrer deg til. Av ditt eige gjev vi deg attende"..
 

Brenn du, eller kjenn du nokon som brenn for ungdomsarbeidet i kyrkjelydane? Her har ein mulighet til å være med å bidra:
 

FAST GIVAR

Vårt kontonummer er som før: 3240 06 33699

Adressa er : Tysvær sokneråd Postboks 30, 5575 Aksdal.

I rubrikken ”Melding til adressaten” eller ”Betalingsinformasjon” kan det stå : Givartenesta i Tysvær sokn.

Vi gjer merksam på at du kan ordne med automatisk trekk frå kontoen gjennom nettbanken og at det er skattefrådrag for gåver over kr.500,-
 

EINGONGSBELØP

Om du ikkje ønskjer å binda deg, kan du også gi eit eingangsbeløp til same kontonummer,

eller til Vipps 105396

(Merk i begge tilfelle meldinga  "Givarteneste"
 

Les meir om Givertenesta i Tysvær HER

 

Tilbake