Givertjeneste Førresfjorden menighet


Vi trenger din støtte til diakonstillingen!

Vi ønsker å oppmuntre til fast givertjeneste i Førresfjorden menighet.

Velkommen med!

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 

OM GIVERTJENESTEN

Givertjenesten skal finansiere stillinger vi har behov for i menigheten, men som ikke blir lønnet av offentlige midler. Givertjenesten har eksistert i flere år og vi er veldig takknemlige for alle som har bidratt. 

Nå trenger menigheten flere faste givere!

For å dekke en halv diakonstilling trenger menigheten 450 000 kr årlig.

Målet oppnås hvis: 

  • 75 givere gir 500 kr. pr. mnd. eller
  • 120 givere gir 310 kr. pr. mnd. eller
  • 150 givere gir 250 kr. pr. mnd.

 

Dette kan vi vel klare?!

Faste givere gir trygghet og forutsigbarhet i menighetens økonomi. 

Givertjeneste gir skattefradrag, dvs du får 22% igjen av beløpet du betaler inn. Eks.: Gir du 500kr pr mnd, så er den reelle utgiften 390 kr. pr mnd. 

 

HVA GJØR DIAKONEN?

Møter med medmennesker gjennom samtale og forbønn, i hjemmet, på sykehjemmet, i kirken, Aksdalsenteret eller i samtale-/sorg- grupper. Superonsdag, gratis middagsservering med Røde kors, et inkluderings- og fellesskapsbyggende arbeid som gir menigheten relasjoner til et bredt spekter av mennesker i lokalsamfunnet vårt. Simenklubben for mennesker med utviklingshemming. Lunsjtreff, et viktig sosialt og fellesskapsbyggende arbeid for å motvirke ensomhet blant eldre. Go’kvelder, et fellesskapsbyggende arrangement med både kulturelt og åndelig innhold. Temakvelder på Stemnestaden i samarbeid med Fermate, Normisjons sjelesorgssenter.

Andre oppgaver: 

  • Omsorg for alvorlig syke og døende og deres pårørende
  • Familier
  • Grønn menighet
  • Frivillighetsarbeid
  • Andakter
  • Gudstjenester
  • Gravferd

             Lunsjtreff er et viktig fellesskap for mange.            Frivillighet ♥️


Alle gaver er velkommen!

Dersom du ikke ønsker å bli fast giver, men heller vil bidra med en «en-gangs-gave» er vi takknemlige for det. Du kan benytte samme kontonr.: 1506 82 54113

Kirkekontoret svarer gjerne på spørsmål vedr. givertjenesten og kan også være behjelpelig med automatisk trekk fra konto. 

Ved ytterlige spørsmål, ta gjerne kontakt. Tlf.: 476 41 868


Skjema for å bli fast giver

 

 

Tilbake