Givertjeneste Førresfjorden menighet


Vi trenger din støtte til diakonstillingen!

Vi ønsker å oppmuntre til fast givertjeneste i Førresfjorden menighet.

Velkommen med!

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 

 
   

OM GIVERTJENESTEN

Givertjeneste skal finansiere stillinger vi har behov for i menigheten, men som ikke blir lønnet av offentlige midler.

Givertjenesten har eksistert i flere år og vi er veldig takknemlige for alle som har bidratt. Dessverre rekker ikke inntektene langt nok og menigheten trenger flere faste givere.

For å dekke en halv diakonstilling trenger menigheten 350.000 kr årlig

Målet oppnås hvis:

116 givere gir 250 kr pr   mnd

195 givere gir 200 kr pr   mnd

625 givere gir 100 kr pr   mnd

 

 

 

 

 

 

 

Dette kan vi vel klare?!

 

Faste givere gir trygghet og forutsigbarhet i menighetens økonomi.

Givertjeneste gir skattefradrag, dvs du får 28% igjen av beløpet du betaler inn. Eks.: Gir du 500 kr pr mnd, så er den reelle utgiften 360 kr pr mnd.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 

 

DIAKONI

 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Dette støtter du:

  • Besøkstjeneste
  • Forbønnstjeneste
  • Støttegrupper og Samtalegrupper   
  • Omsorg for alvorlig syke og døende og deres pårørende
  • Arbeid for mennesker med utviklingshemming
  • Familier
  • Lunsjtreff
  • «Go kvelder»
  • Arbeid blant innvandrere/ bosatte flyktninger
  • Grønn menighet

 

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 
   
 
   

Alle gaver er velkommen!

Dersom du ikke ønsker å bli fast giver, men heller vil bidra med en «en-gangs-gave» er vi takknemlige for det. Du kan benytte samme kontonr.:    1506 82 54113

Merk meldinga "Givartjeneste Førresfjorden menighet"

VIPPS : 607425

FAST GIVER

1.Du opprettar avtale i nettbanken.

I rubrikken ”Melding til adressaten” eller ”Betalingsinformasjon” kan det stå: Givartjeneste i Førresfjorden menighet".

mailAdressa er : Førresfjorden menighetsråd, Postboks 30, 5575 Aksdal.

2.Etter du har oppretta avtale, så må du fylle ut dette skjemaet: Avtale giver

Send oss det på mail eller i posten. (Adresse står i skjema)

 

Kirkekontoret svarer gjerne på spørsmål vedr. givertjenesten og kan også være behjelpelig med automatisk trekk fra konto.

Ved ytterlige spørsmål, ta gjerne kontakt. Tlf.: 476 41 868

 

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 
   
Tilbake