Om Bokn sokn


Bokn sokn


Soknet har ei kyrkje og har grensene samanfallande med Bokn kommune.
Kyrkjeverja har kontor i Boknatun saman med dei kommunale kontora.
Soknet har arbeid for barn og unge etter same modell som Tysvær. Arbeidet er kalla "Kyrkjenær" og omfattar dei ulike aldersgruppene. Bokn har og eit aktivt speidararbeid.

Tilbake