17.MAI GUDSTJENESTER


På 17.mai i Tysvær og Bokn kyrkjelege fellesråd vil noen av kirkene være åpne, noen ha 17.mai gudstjenester og noen vise 17.mai videoer.

 


Første gudstjenester blir 17. mai, da åpner nemlig Skjoldastraumen kyrkje dørene til gudstjeneste kl.10.00 og Nedstrand kyrkje kl.11.30

Blir det fullt kan vi se stort på det, og tenke at det å gå til og fra kirken også kan være en gudstjenestelig handling.

På grunn av smittevern gjelder blant annet følgende regler for gudstjenestene:

-Inntil videre kan vi være samlet opptil 50 personer pluss medvirkende. Vi skal sikre at folk sitter med riktig avstand.

-Vi må registrere hvem som deltar (denne informasjonen blir slettet etter 10 dager)

-Håndsprit etc. er tilgjengelig ved inngang.


-Har noen symptomer på luftveisinfeksjoner eller er i karantene kan de ikke delta.

-Renhold og hygienetiltak blir gjort iht regler og rutine.

 

                                           
 

ÅPNE KIRKER:

I Aksdal kyrkje blir det åpen kirke på 17.mai fra kl.9.00-10.30 og i
Førre kirke fra kl.11.00-12.00

Her blir det mulighet for bønn, lystenning og ettertanke..

(NB! Bare 5 personer inne om gangen)

Rundt Aksdal kyrkje vil det også bli mulighet for å løse den pågående quiz-aktiviteten, for hele familien:)  Rundt kirken har det nemlig hengt noen quiz-spørsmål noen uker nå.  Har du ikke prøvd det før er kanskje 17.mai dagen for å prøve? (Premie - trekning 20.mai)

 

                                              

 

I Tysværvåg vises det en 17.mai-video på Sokehuset kl.10.30. Her er mange ulike innslag fra bygda, blandt annet 17.mai-gudstjeneste fra Tysværvåg kyrkje, med prest Arne Aurdal, organist Bergfrid Seibt og en gruppe barn som synger.

Denne filmen kan også ses på facebookksiden til Soknehuset

                                                     ----------------------------------------

I Bokn blir det blandt annet en 4 timers live-sending fra kommunen - med en blanding av direkte og opptak.

Under sendingen kl.11.00 blir det vist en 17.mai-gudstjeneste frå Bokn kyrkje, med sokneprest Arne Aurdal, organist Bergfrid Seibt og Bokn musikk korps.

Sendingen kan du følge direkte på hjemmesiden til Bokn kommune, link til dette er også planlagt lagt på  Bokn Kyrkje si facebookside .Velkommen til gudstjenester, videogudstjenester og åpne kirker 17.mai, i Tysværog Bokn kyrkjelege fellesråd!smiley


 

Tilbake