Ledig stilling reinhaldar


Ledig stilling som reinhaldar 25 % fast, i Tysvær sokn

 

 DEN NORSKE KYRKJA I TYSVÆR

 

Reinhaldar

25 % fast stilling i Tysvær sokn

Det er ledig 25 % fast stilling som reinhaldar i Tysvær sokn frå 15. juni 2020. I soknet er der ei kyrkje og eit Soknehus.

Hovudoppgåver
Reinhald og rydding av begge bygg.

Ønska kvalifikasjonar
Erfaring frå reinhold tidlegare.
Fagbrev innan reinhald er ein fordel.

Ønska eigenskapar
Evne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
Være serviceinnstilt
Ha god ordenssans
Være fleksibel og tolerant overfor den til tider store aktiviteten i bygga.
Være innstilt på et samarbeid med de andre tilsette og frivillige medarbeidarar i kyrkja.
Være løysningsorientert
Det vil bli lagt vekt på personleg eignahet, evne til å jobbe sjølvstendig.

Vi tilbyr
Eit godt arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidarar både blant dei tilsette, frivillige og sokneråd.
Opplæring vil bli gitt
Løn etter kyrkjeleg tariff
Arbeidsvilkår i etter til gjeldande avtaleverk
Pensjonsordning

Nærmare opplysningar om stillinga får ved kontakt til kyrkjeverje Eva Birkeland
(eva.birkeland@tysver.kommune.no) 52 75 77 02

Tilbake