Vikariat menighetspedagog i Førresfjorden


Ett års vikariat for menighetspedagog i Førresfjorden menighet ledig

 

 

Kirkelig fellesråd i Tysvær har ledig 100 % stilling som menighetspedagog skoleåret 2020/2021. Stillingen er primært plassert i Førresfjorden sokn, men den som tilsettes må påregne fellesoppgaver i de andre soknene i fellesrådsområdet.

Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme trosopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse. Menighetspedagogen leder menighetens undervisningstjeneste og trosopplæring, samt medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Vil du jobbe med barn og ungdom i en menighet med stor aktivitet og mange drømmer?

Førresfjorden menighet vil at kirken skal være et møtested hvor det er plass til liv og tro, der den enkelte ses og får tillit, og det gis rom for både latter og tårer, kreativitet og alvor.  Ungdomsmiljøet i Førresfjorden rommer konfirmanter, ledertrening, speider og Ten Sing koret One Way og Acta sitt arbeid på Stemmnestaden.

Menighetspedagogens hovedoppgaver vil være konfirmantundervisning. ledertrening, samarbeid mellom skole/kirke og barnehage/kirke og trosopplæring for barn fra 0 til 14. Det vil være naturlig å samarbeide med ungdomsmiljøet som er knyttet opp til speider og Ten Sing.
Menigheten har sokneprest, diakon, menighetspedagog og organist. Menighetspedagogen vil få et tett samarbeid med en kateket, en ungdomsdiakon og en menighetspedagog i samme fellesrådsområde. Felles stabsmøter.

Det er rundt 15 min kjøring til Haugesund og 30 min til flyplass. I Tysvær kommune er det om lag 11.000 innbyggere, Førresfjorden sokn har omlag 8.000 innbyggere. Menigheten har to kirker Førre og Aksdal. Aksdal er en 25 år gammel arbeidskirke som ligger midt i kommunesenteret Aksdal. Her har de fleste ansatte kontor.

Ansvarsområder og oppgaver
Lede soknets undervisningstjeneste, med hovedfokus på konfirmantarbeidet største delen av året-
Gå inn i teamet for vårt trosopplæringsarbeid. Gjennomføre noen av tiltakene i Førresfjorden menighet særlig første delen av vikariatet.
Samarbeid med skoler, barnehager og andre instanser i kommunen.
Rekruttering og oppfølging av ledere/frivillige knyttet opp til arbeidet.
Gjennomføre lederkurs for fjorårskonfirmanter. Hovedansvar for felles konfirmantleir for Tysvær og Bokn. Koordinere andre fellestiltak for konfirmantene i Tysvær og Bokn.
Samtaler og forkynnelse
Bygge fellesskap og lage gode arenaer for ungdom i kirka

Bidra til å utvikle dialog mellom kirken og nærmiljøet.

Kvalifikasjoner:
Vi søker primært etter menighetspedagog. Andre søkere som har utdanning innen pedagogikk og kristendom/teologi kan også bli vurdert.
Erfaring fra lignende type stilling er ønskelig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Den som tilsettes må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper:
Gode pedagogiske og administrative evner.
Like å jobbe med barn og unge
Evne til å skape trygge rammer og ivareta barn og unge.
Gode kommunikasjons- og gjennomføringsevner
Evne til å omgjøre gode ideer til god praksis.
Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team.
Omgjengelig og fleksibel, lett å samarbeide med.

Særskilte krav:
Det er krav om medlemskap i Den norske kirke
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø. Her er det fint å jobbe!
Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknadsfrist snarest!

Søknad sendes til eva.birkeland@tysver.kommune.no
Kontaktperson er kirkeverge Eva Birkeland , tlf. 95 05 10 38 eller kateket Marit Sofie Teistedal Vikre, tlf 48 13 54 57

Velkommen som søker!

Tilbake