STILLING SATT - Ungdomsdiakon søkes


Kirkelig fellesråd i Tysvær i samarbeid med Førre-Aksdal KFUK/KFUM har ledig 100 % stilling som ungdomsdiakon.

 

 

Stillingen er primært plassert i Førresfjorden menighet, men det må påregne noe arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet/prostiet.

Kirkens diakontjeneste har som formål å fremme kirkens omsorgstjeneste. Ungdomsdiakonen vil jobbe i samarbeid med menighet og kommune om å møte ungdommenes behov i tenårene. Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Ungdomsdiakonen skal ha ungdoms velferd i fokus..

Vil du ha en utfordrende jobb med ungdom i en menighet med stor aktivitet og mange drømmer?

Førresfjorden menighet ønsker at kirken skal være et møtested hvor det er plass til liv og tro, der hver enkelt blir sett og får tillit. Et sted med rom for både latter og tårer, kreativitet og alvor. 

Ungdomsmiljøet i Førre menighet, Førre og Aksdal, rommer ungdomskolelever som er med som konfirmanter, ledertrening, speiderarbeid, Ten Sing koret One Way og Acta Stemnestaden. Ungdomsdiakonen vil i lag med resten av staben samarbeide med skolen og kommunen om ungdomsmiljø i både eksisterende og nye tiltak.

Førresfjorden menighet har som mål å ha en arena der ungdom kan komme å kjenne på at de blir ivaretatt og få rom for refleksjon over egen tro og livet.

  • Ansvarsområder og oppgaver
  • Utvikle metoder som vil forsterke kirkens samfunnsansvar innenfor ungdomsdiakoni 15-30.
  • Bidra til å bygge fellesskap og lage gode arenaer for ungdom i kirka
  • Bidra til videre satsning med gudstjenester, samtaler og forkynnelse for ungdom.
  • Bidra til å utvikle dialog mellom kirken/ KFUM og KFUK og nærmiljøet.
  • Støttespiller inn i eksisterende arbeid som Tensing, klubb, speider og andre arrangement for ungdom.
  • Sammen med menighetspedagogen følge opp og støtte ungdommer med lederansvar
  • Noen administrative oppgaver, særlig for Førre-Aksdal KFUM-KFUK

Kvalifikasjoner:
Vi søker primært etter en vigslet diakon med utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke.
Andre søkere med 3årig fagutdanning på høyskolenivå innfor fagområdene helse, sosial, pedagogikk og kristendom/teologi kan også bli vurdert. Det er ønskelig at det blir fullført en master innen diakoni.
Erfaring fra lignende type stilling er ønskelig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Den som tilsettes bør ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:
Like å jobbe med ungdom og unge voksne.
Evne til å skape trygge rammer og ivareta ungdom.
Evne til god kommunikasjon.
Evne til å omgjøre gode ideer til god praksis.
Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team.
Omgjengelig og fleksibel, lett å samarbeide med.
Gode administrative evner.

Særskilte krav:
Det er krav om medlemskap i Den norske kirke
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.

Vi tilbyr:
Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.
Ønsket tiltredelse innen tidlig høst 2020.

Søknadsfrist snarest.


Søknad sendes til eva.birkeland@tysver.kommune.no
Kontaktperson er kirkeverge Eva Birkeland , tlf. 95 05 10 38


Velkommen som søker!

 

Tilbake