Trygg sommer i kirken


Oversikt over sommerens gudstjenester ser du oppdatert i nettside-kalenderen vår. Og her kan du lese om hvordan vi skal overholde smittevernreglene fremover.

 

Kirkens virksomhet og kirkelige felleskap har en sentral rolle i mange menneskers liv.

Derfor så vil vi langt det er mulig å holde våre kirker åpne og at legger vi til rette for at kirkens virksomhet gradvis gjenopptas. Kirkelig virksomhet er svært varierte både i arbeidsform, målgrupper og i hvilke fysiske lokaliteter aktivitetene skjer.

Gjenåpning av aktiviteter vil derfor skje gradvis og kontrollert.

Størrelsen på våre lokaler og en-meters regelen vil definere hvor mange vi kan ta inn på våre gudstjenester, gravferder og andre aktiviteter / arrangement.

I alt vi gjør må vi fortsatt overholde regler for smittevern.

Derfor gjelder våre fem hovedpunkt videre:

 1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.

2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold

3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

4. God avstand mellom alle som deltar.

5. Tilstrekkelig bemanning til stede.

 

                       

 

Tilbake