"Etter skoletid" utsatt til over nyttår


Det blir desverre ikke "Etter skoletid" før jul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON OM "BABYSANG" OG "ETTER SKOLETID" I AKSDAL KYRKJE:

Baby sang 0-1 år - hver onsdag kl 10-11.30 i Aksdal kyrkje:
Det blir sangstund og kaffidrøs med nistepakke.
Oppstart mest sannsynlig ikke før på nyåret. Følg med på nettsiden og facebook for info.

NB! Påmelding 1. gang til Janne tlf 47230358
------------------------------------------------------------------------------

Etter skoletid hver onsdag kl 12.15-15.30 i Aksdal kyrkje for barn fra 4.-7. klasse:
Pga Korona-pandemien må oppstart dessverre utsettes. Arrangementet i Førresfjorden er utsatt til over nyttår. Når vi er klare for oppstart , vil det komme ut info og program.
 

Tilbake