Maks 30 personer i begravelser


Så lenge Haugalandet ligger på tiltaksnivå 5A er det egne regler for begravelser 

 

 

Bildet er hentet fra https://www.bergbegravelse.no/


Nivå A (se covid-19-forskriftens kapittel 5A): Særlig høyt tiltaksnivå

Gjeldene fra 16.mars kl.24.00: 
•    Forbud mot arrangementer, men det kan gjennomføres begravelser og bisettelser 
o    Ved begravelser/bisettelser er det tillatt med inntil 30 deltakere når alle deltakere har faste, tilviste plasser.  Nødvendig medvirkende kommer i tillegg.

 

I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi prøve å finne andre måter å vise omtanke og respekt. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. Det er viktig at vi fortsetter å holde avstand og har god håndhygiene.

Tysvær kirkelige fellesråd forvalter 4 gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet.

 

Frem til 16.mars var dette følgende regler:

Vi forholder oss kontinuerlig til føringer gitt av myndigheteneI de nye reglene står det blant annet at det skal være "maksimalt 50 deltakere på innendørs arrangementer uten fastmonterte stoler".
Etter regjeringens tolkning gjelder ikke kirkebenker eller sammenkoplete stolrekker som "fastmonterte seter". Vi håper at innstramningene bidrar til at det kan åpnes mer opp igjen snart. Les mer om det her .


 

Når grensen er 200

Fram til mandag 9.november 2020 var begrensninger på antall deltakere ved begravelser 200. Våre bygninger er ulike i størrelse og sammen med den avstand vi skal holde på minst en meter, sette det rammene for hvor mange kan delta. Ingen av våre bygg kan ta inn 200.

Vi har satt et styringstall for hver enkelt bygning (se under) som en kan planlegge etter.

For å sikre god gjennomføring er det viktig å planlegge begravelsen og vi oppfordrer til å tenke gjennom hvilken kategori som er aktuell

  • Åpne begravelser, der en er trygg på at det er plass til de som kommer
  • Delvis åpne begravelser der en inviterer deltakere men holder åpent for at andre kan komme og en fyller opp ledige plasser men holder seg innenfor det tallet som er satt
  • Begravelser for inviterte

Styringstall (antall deltakere når maxtallet er 200) for Tysvær, tallene oppdateres jevnlig:

Kirker som brukes til begravelser og som alle er i tilknytning til soknet sin gravplass.

Førre                             80 inklusiv galleriet

Tysvær                       116 inklusiv galleriet  

Skjoldastraumen          65 inklusiv galleriet

Nedstrand                   100 inklusiv galleriet

Tilbake