Lettelser i nasjonale tiltak fra fredag 16. april


Les mer her

 

Den Norske kIrke er i gang med å oppdattere smitteveilederen til kirken og vil vil snart oppdatere nettsiden vår med mer konkret informasjon om hvordan de nye lettelsene vil påvirke arrangement i kirken. Men pr. i dag: Dette er noen av de mest sentrale endringene for kommuner som følger det nasjonale tiltaksnivået:

  • Arrangementer som samler personer fra samme kommune kan gjennomføres. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.
  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
  • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

GUDSTJENESTER I TYSVÆR I HELGEN:

Førstkommende søndag 18.april blir det ingen vanlig gudstjeneste i Aksdal kyrkje, men det er allerede avtalt tre dåpsgudstjenester som er lukket for gjeldene familier.

I Nedstrand kyrkje blir det derimot vanlig gudstjeneste kl.11, med maks 80 deltakere. Folk som vil komme må ta med lapp med navn og nummer, og munnbind.

I Tysvær kyrkje skal det være Tv-opptak lørdag 17.april, da er det plass til 50 gjester. Denne gudstjenesten blir sendt på Tv-Haugaland søndag 18.april kl.11.00 og 20.00 (Kan også sees på www.tvh.no)

 

                           

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Før påske la vi ut denne informasjonen:

Hele Haugaladet er nå på tiltaksnivå 5A

Vi står i en alvorlig situasjon med stor smitte på Haugalandet, og vi er bekymret blant annet for test- og smittesporingskapasiteten og sykehuskapasiteten, sier Rådmann i Tysvær Sigurd Eikje i følge Tysvær kommune sine nettsider

Konsekvenser for kirken:

Gravferder og bisettelser  er det eneste som inntil videre foregår av aktivitet i kirken. Planlagte dåper blir også utsatt inntil videre. Vi tar kontakt med gjeldene familier.
Ellers er aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre, i tillegg til gudstjenester og åpne kirker stengt ned inn til videre.

Kontoret er stengt for besøkende, men telefonen er åpen i kontortiden som vanlig mellom kl.10.00 og 14.00 tirsdag-fredag.
Telefon: 52 75 77 00
Epost: kyrkja@tysver.kommune.no
 

Trenger du noe å prate med?

Selv om vi ikke kan samles mange sammen så er du uansett hva det måtte være, lite eller stort - hjertelig velkommen til å sende en sms til en av oss i kirken for å avtale en prat:

Ungdomsdiakon, Lisbeth Skilhagen Haaheim: 
Tlf: 934 15 418


Prest i Førresfjorden Gjermund Lygre:
Tlf: 934 93 520


Prest i Nedstrand sokn: Dag Tormod Milje:
Tlf: 934 15 401


Prest i Tysvær sokn: Tor Egil Eriksen:
Tlf: 404 00 686

Tilbake