Trenger du sommerjobb? Vi trenger folk på gravplassene i Tysvær


Send inn søknad innen 6.april

 

SESONGARBEID PÅ GRAVPLASSENE I TYSVÆR
Fra slutten av april og ut oktober er det behov for sesongarbeidere på gravplassene.
Det er størst behov for personer som kan begynne å jobbe fra starten av mai.
Nedre aldersgrense for å søke er 16 år, men på grunn av sikkerhetsmessige årsaker ansetter vi fortrinnsvis personer over 18 år.

Arbeidsoppgavene er fortrinnsvis: gressklipping, kantklipping og tømming av boss.
Andre oppgaver kan være: spavending, planting, luking med mer.

Søknad med ønsket arbeidssted og periode du kan/ønsker å jobbe sendes:
Tysvær kirkelige fellesråd, Postboks 30,5575 Aksdal eller eva.birkeland@tysver.kommune.no
Innen 06.april 2021

 

Tilbake