Temadag: DÅP


20 oktober inviterer vi hele prostiet til fagdag i Aksdal kirke med tema dåp Denne dagen vil vi rette fokus på ulike sider med dåpen. På dagtid for ansatte. På kveldstid for medlemmer av sokneråd og andre interesserte

HOVEDTALER ER Harald Hegstad, professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole

PROGRAM FOR DAGEN

DAG:

KL 10.00 Registrering (kaffe og te)

Kl 10.30 Velkommen litt informasjon om bakgrunnen for tema

Kl 10.45 "Hvorfor døper vi?" ved professor Harald Hegstad

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.30
«Den viktige dåpssamtalen». Kateket Marit Sofie Vikre leder en samtale med sokneprest  Gjermund Lygre  og diakon Synnøve Haakonseth
«Dåp utenfor ordinær gudstjeneste». Erfaringer fra pandemien ved prost Rune Engedal
«Drop-Inn-Dåp» ved Sokneprest Dag Tormod Milje                                                  

Kl 13.15 Minikonsert med dåpssalmer. Organist Johannes Støle, perkusjonist Lars Røthe, solister/ forsangere Johannes Støle, Rune Engedal og Eli Kolstad

Kl 13.45 Kaffe pause

Kl 14.15 «Utfordringer til dåpspraksis i dag" ved professor Harald Hegstad

Kl 15.00 Kort oppsummering og takk for i dag.

KVELD:

Kl 18.00 Velkommen litt informasjon om bakgrunnen for tema

Kl 18.15 "Hvorfor døper vi?" ved professor Harald Hegstad

Kl 19. 00 Enkel kveldsmåltid

Kl 19.30
Den viktige dåpssamtalen. Kateket Marit Sofie Vikre leder en samtale med sokneprest  Gjermund Lygre  og diakon Synnøve Haakonseth
Dåp utenfor ordinær gudstjeneste. Erfaringer fra pandemien ved prost Rune Engedal
Drop-Inn-Dåp ved Sokneprest Dag Tormod Milje                                                  

Kl 20.15 "Utfordringer til dåpspraksis i dag" ved professor Harald Hegstad

Kl 21.00 Minikonsert med dåpssalmer. Organist Johannes Støle, perkusjonist Lars Røthe, solister Johannes Støle, Rune Engedal og Eli Kolstad

PÅMELDING TIL: kyrkja@tysver.kommune.no innen mandag 17.oktober

Pris per deltaker både dag og kveld kr 100,-

Tilbake