Utdeling av barnebibel til 4-åringer født første halvår - Førresfjorden menighet


Vi ønsker å gi 4-åringene en fin barnebibel! Vi har delt årskullet i to, og denne invitasjonen er til de født første halvår. Barnebibelen mottar du i gudstjenesten i Aksdal kyrkje, søndag 12.mars kl.11.00. Før dette inviteres barn med foresatte til å bli med på to kjekke samlinger.

Velkommen til gudstjeneste 12. mars hvor vi deler ut barnebibel til 4-åringene. Det er ingen påmelding for gudstjenesten, men vi registrerer 4-åringene som ønsker bibel fra kl 10.30-10.50 den dagen. Vi har delt årskullet i to, og denne invitasjonen går til deg som er født første halvår.

 

I tillegg inviteres barn med foresatt(e) med på to kjekke samlinger. Her kan dere være med på enten begge, eller den av samlingene som passer. Slik ser programmet for dagene ut:

 

1. samling: Tirsdag 21.februar, kl.16.30-18.00

Vi skal inn i kirkerommet og undre oss - og kanskje prøve orgelet, lære en sang eller to – og lete etter en som har gått seg bort! Matkos - og lek i det nye rommet på loftet!

 

2. samling: Tirsdag 7.mars, kl.16.30-18.00

Du skal få høre litt om hva som står i Bibelen - spesielt om Jesus og barna, og en annen underlig historie… så skal vi lage en bokmerke-fisk, spise boller, synge og leke!

 

Håper dere vil komme!

 

For påmelding til samling(er), trykk her.

 

Dersom dere ønsker bibel til barnet, men ikke kan være med på samling eller gudstjenesten, vennligst ta kontakt med menighetspedagog Janne Eide for å avtale henting.

Tlf.: 47 23 03 58
Mail: janne-irene.eide@tysver.kommune.no

Tilbake