Sorggrupper


Vi ønsker å starte opp ulike grupper for personer med ulike typer sorg.

 

 

Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke på Haugalandet. Målsettingen er at mennesker som opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre.


Grupper høsten 2020:

  • Gruppe for personer som har mistet ektefelle/samboer. Oppstart 03.11 på Vår Frelsers menighetshus. Info: Annlaug H. Engmark tlf. 48176830
  • Gruppe for barn i barneskolealder som har mistet foreldre eller andre nære. Oppstart torsdag 29.10, kl. 15.3017.00 i Vår Frelsers menighetshus. Info: Lisbeth S. Haaheim, tlf. 9341541
  • Gruppe for etterlatte etter selvmord. Oppstart i høst hvis det blir nok påmeldte. Info: Grete Munkejord, tlf.90679942.
  • Gruppe for foreldre som har opplevd dødfødsel eller mistet barn kort tid etter fødsel. Kontinuerlig/åpen gruppe. Info Sykehusprest Arnfred Lunde, 92826880
  • Gruppe for foreldre som har mistet ungdommer/voksne barn kan det bli aktuelt å starte i Aksdal kyrkje i oktober/november dersom det er nok påmeldte. Info: Kjersti H. Lofthus (se tlf./mail under)

Andre/Flere grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding. Ta kontakt for å melde ønsker om grupper!

 

Påmelding og informasjon:

Tysvær: 52 75 77 00, khlofthus@tysver.kommune.no
Haugesund: 52 80 95 00, post.haugesund@kirken.no
Karmøy: 52 81 00 01, post@karmoykirken.no        

Tilbake