Sorggrupper


Vi ønsker å starte opp ulike grupper for personer med ulike typer sorg.

 

Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke på Haugalandet. Målsettingen er at mennesker som opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre.

 

Vi starter opp grupper ved 4-8 påmeldte. Ønsker du en til en samtale kan vi også formidle det!  Vi ønsker å starte opp flere grupper fra september 2022. Meld deg gjerne på!

 

Grupper som kan være aktuelle å starte opp:

  • Gruppe for personer som har mistet ektefelle/samboer midt i livet
  • Gruppe for personer som har mistet ektefelle/samboer på sine eldre dager
  • Gruppe for de som har mistet unge-voksne barn
  • Gruppe for de som har mistet ungdom/barn
  • Gruppe for de som har mistet foreldre
  • Gruppe for ungdom som har mistet i nære relasjoner
  • Gruppe for barn i barneskolealder som har mistet foreldre eller andre nære.

 

  • Gruppe for etterlatte etter selvmord. 

Ta gjerne kontakt om du ønsker å være med i en slik gruppe. Da starter det opp ny gruppe når den eksisterende er avsluttet. 

For mer info: Grete Munkejord, tlf.:906 799 42.

 

  • Gruppe for foreldre som har opplevd dødfødsel eller mistet barn kort tid etter fødsel.

Kontinuerlig/åpen gruppe.

For mer info: Sykehusprest Arnfred Lunde, tlf.: 928 26 88

 

  • Samtalegrupper for ungdom i regi av 13-20 og ungdomsdiakonen i Tysvær.

 

Andre/Flere grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding. Ta kontakt for å melde ønsker om grupper!

 

Påmelding og informasjon:

Påmelding og informasjon: Soknediakon Annlaug Halvorsen Engmark

Koordinator for sorggruppefelleskapet i Karmøy og Haugaland prostier.

tlf.:481 76 830, mail: ae398@kirken.no

 

Tysvær kyrkjelege fellesråd Tlf.: 52 75 77 00 tar også imot ønsker om å være med i en gruppe og formidler det til koordiantoren. Da vil sorgkoordinatoren eller en av de som skal ha ansvar for gruppen, kontakte deg.

Tilbake