Åpner for gudstjeneste med inntil 50 personerNå vil det være mulig å feire gudstjeneste i kirkene igjen. Samfunnet åpnes gradvis og kontrollert. Det vil også kirkene her i Tysvær gjøre.

 


Det jobbes nå frem mot en gradvis åpning, og søndag 17.mai blir første gudstjeneste i Tysvær kirkelige fellesråd. Da åpner Skjoldastraumen kyrkje dørene til gudstjeneste kl.10.00 og Nedstrand kyrkje kl.11.30

 Følg med her, i Tysvær Bygdeblad eller på facebook for oppdateriger.

SMITTEVERNVEILEDER PÅ PÅ PLASS
Mest av alt: vi ser frem til og si velkommen til kirkene våre igjen. Mange av Tysværs innbyggere pleier å delta på gudstjenestene våre. Med smittevernveileder på plass sørger vi for en trygg åpning.
A
nsatte og frivillige får opplæring og vil bygge et godt samarbeid om smittevern. Derfor vil det skje en gradvis åpning etter hvert som vi har nødvendige tiltak på plass i den enkelte kirke.
 

VI ER BLITT MER DIGITALE
For første gang siden middelalderen, stengte Den norske kirke dørene 12. mars. Som en del av den nasjonale dugnaden, ble tilbudet flyttet fra kirkerommet til nett.
Vi er godt fornøyde med oppslutningen om kirkene våre på nett. Samtidig med at vi åpner opp, skal vi nå jobbe med en videreføring av det digitale tilbudet.

 

Noen hovedpunkter som det må tas hensyn til for at vi kan feire gudstjenester:

  • Maks 50 personer til stede
  • Minst 1 meter avstand mellom hver person
  • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
  • Rutiner for håndhygiene og renhold
  • Minst mulig berøring og bruk av felles utstyr

 

                                     

Tilbake