Fordeling konfirmanter Førresfjorden høst 2020


Vi anser det usannsynlig at kravet om 1 meters avstand vil oppheves før konfirmasjonene i høst. Derfor blir det satt opp ekstra konfirmasjonsgudstjenester. 

 

For at hver konfirmant skal kunne få ha med seg så mange gjester som mulig, ønsker vi derfor å sette opp ekstra gudstjenester. Konfirmantene er fordelt, og vi har forsøkt å legge det så tett mot opprinnelig tidspunkt, selv om alle nå må forholde seg til et nytt tidspunkt.  

Aksdal kyrkje:

Lørdag 26.sept blir det fem gudstjenester:
Kl. 10.00
Kl. 11.15
Kl. 12.30
Kl. 13.45
Kl. 15.00

Søndag 27.sept blir det tre gudstjenester:
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 13.00

Ut fra kapasiteten i kirkerommet kan hver konfirmant ha med seg inntil 17 gjester, inkludert konfirmanten. Dersom det fremdeles er krav om registrering av alle deltakere, vil vi be dere sende inn liste over gjestene på forhånd. 

Alle skal ha beholdt riktig dag. Om det er skjedd en glipp, send meg en epost, så ordner vi det.
-Ingvild Bjørnøy Lalim

se fordeling her oppdatert 17.9

 

 

 

 

 

Tilbake