Begravelse i kornatider


Antall gjester i begravelsene vil variere fra kirke til kirke
 

Oppdatert 14.01.22

TILVISTE PLASSER
Nå kan vi samles flere i kirken, med tilviste plasser. Det vil si at alle som kommer får en fast plass de skal sitte på, som man får tilvist av f.eks kirketjener/kirkevert.

Vi forholder oss kontinuerlig til føringer gitt av myndighetene.

HUSK MUNNBIND
 Det er viktig at vi fortsetter å holde avstand og har god håndhygiene. Tysvær kirkelige fellesråd forvalter 4 gravplasser og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. STYRINGSTALL - gjester i kirkene

Når grensen er 200

 Våre bygninger er ulike i størrelse og sammen med den avstand vi skal holde på minst en meter, sette det rammene for hvor mange kan delta. Ingen av våre bygg kan ta inn 200.

Vi har satt et styringstall for hver enkelt bygning (se under) som en kan planlegge etter.

For å sikre god gjennomføring er det viktig å planlegge begravelsen og vi oppfordrer til å tenke gjennom hvilken kategori som er aktuell

  • Åpne begravelser, der en er trygg på at det er plass til de som kommer
  • Delvis åpne begravelser der en inviterer deltakere men holder åpent for at andre kan komme og en fyller opp ledige plasser men holder seg innenfor det tallet som er satt
  • Begravelser for inviterte

Styringstall (antall deltakere når maxtallet er 200) for Tysvær, tallene oppdateres jevnlig:

Kirker som brukes til begravelser og som alle er i tilknytning til soknet sin gravplass.

Førre                             70 inklusiv galleriet

Tysvær                       100 inklusiv galleriet  

Skjoldastraumen          65 inklusiv galleriet

Nedstrand                   100 inklusiv galleriet

 

 

 

---------------------------------------------------------

Eldre informasjon

I begravelse/bisettelse med allsang, der det må være to meter mellom hver kohort, er tallet vi går ut i fra i hver kirke dette:  (det vil kanskje variere litt etter hvor mange kohorter det er, men det er vanskelig  å si hæyaktig tall på forhånd)

Førre - 40
Tysvær - 60
Skjoldastraumen - 45
Nedstrand - 80
 

I begravelser/bisettelse uten allsang, med en meter avstand, er styringstallene dette:

Førre  - 70 inklusiv galleriet
Tysvær - 100 inklusiv galleriet  
Skjoldastraumen - 65 inklusiv galleriet
Nedstrand - 100 inklusiv galleriet

Tilbake