Hvordan innstramminger påvirker kirken


Endringer fra 19.januar

 

Selv om vi hadde håpet på en ny og bedre start inn i det nye året, gjør nye smittevernregler  at gudstjenester og aktiviteter i kirken ikke vil gå helt som normalt enda. Begravelser med maks 50 deltakere kan likevel gjennomføres. Det blir lagt til rette for gjennomføring av dåp med den nærmeste familien tilstede innfor enhver tid gjeldene smittevernregler. 

 

Fra 19. januar gjelder disse endringene:

 

  • Anbefalingen om å avlyse alle fysiske samlinger gjelder ikke lenger.
  • Det faste barne- og ungdomsarbeidet kan gå som normalt, 
  • Innendørs arrangementer kan gjennomføres med 10 deltakere + medvirkende. Utendørs gjelder grensen på 200 + medvirkende.
  • Begravelser kan fortsatt ha 50 deltakere + medvirkende innendørs.

-Det er altså ikke gudstjenester inne. Om det blir friluftsgudstjenester ute, følg med i avis/facebook.
-Konfirmasjonsundervisningen kan gå som normalt (med god avstand)
-I dåpssermonier kan det som i andre arrangement kun vere 10 personer tilstede

 

Det er lov med inntil 10 personer på innendørs gudstjenester og arrangementer og 200 utendørs. Kirken lokalt kan nå arrangere gudstjenester og andre samlinger innenfor disse rammene. Enn så lenge er blir gudstjenestene i Tysvær kommune avlyst.

For begravelser gjelder fortsatt et antall på 50 personer innendørs. Begravelser er også unntatt fra den nye anbefalingen fra regjeringen om at arrangementer begrenses til deltagere fra én kommune

 

Tilbake