Plass til enda flere i kirken fra 27.mai


Åpner opp med faste tilviste plasser i kirken - nye endringer fra 27.mai

 
Nye endringer fra 27.mai 2021:

De viktigste endringene:

 • Myndighetene åpner for kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer:
  Anbefalingen retter seg nå mot enkeltpersoner. Den sier at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke bør oppsøker arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner. Ansatte omfattes ikke av dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.
   
 • Flere deltakere på arrangementer innendørs:
  Fra 27. mai er det tillatt med inntil 50 deltakere uten faste tilviste plasser, 200 med faste, tilviste plasser. På innendørs idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune er grensen 100 deltakere uten faste, tilviste plasser. Utendørs gjelder samme antall som tidligere. Avstandsreglene har fortsatt forrang. Reglene gjelder uavhengig av vaksinestatus.
   
 • 2 meter ved innendørs allsang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittenivå:
  Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. Her anbefales fortsatt to meters avstand ved allsang innendørs. Det er ikke aktuelt per nå å erstatte dette med en anbefaling om munnbind.
   
 • Nye råd om leir:
  Smittevernveilederen er oppdatert i tråd med FHIs oppdaterte veiledning om fritidsaktiviteter av lengre varighet (som leir). Det anbefales blant annet at leiren har maks 200 deltakere, og at deltakerne deles inn i grupper på 20 deltakere. Les flere viktige detaljer i smittevernveilederen.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
Fra midnatt natt til fredag 16. april endres covid-19-forskriften.
Nå kan kirken gjennomføre gudstjenester og andre arrangementer og fritidsaktiviteter.
Vi forholder oss til en hver tid til gjeldende smittevernregler, og til Den norske kirke sin egen smittevernveileder-som utarbeides i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter.  

I hovedsak innebærer lettelsene en tilbakeføring til reglene som gjaldt før Haugalandet gikk i tiltaksnivå 5A. Arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner bør fortsatt utsettes eller avlyses.
Dette gjelder ikke gravferd eller ansatte som bor utenfor arbeidskommunen.

 
 • Arrangementer som samler personer fra samme kommune kan gjennomføres. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste,tilviste sitteplasser 
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • I kirken vil en altså få tilviste plasser. Ta likvel med munnbind, ha god hygiene og hold avstand.
 •  
 • Det åpnes nå for kulturarrangementer der deltakerne er barn og unge under 20 år fra samme kommune, med inntil 50 deltakere uten krav om faste, tilviste plasser
 •  

 • Alt etter hvilken kirke det er, og om det er sang eller ikke (da 2 meter avstand)  vil tallet variere, men i utgangspunktet er det plass til 100 personer i kirken nå med tilvist plass. Private sammenkomster, selv om de foregår i kirkens lokaler, reguleres annerledes.
 •                            

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Før påske la vi ut denne informasjonen:

Hele Haugaladet er nå på tiltaksnivå 5A

Vi står i en alvorlig situasjon med stor smitte på Haugalandet, og vi er bekymret blant annet for test- og smittesporingskapasiteten og sykehuskapasiteten, sier Rådmann i Tysvær Sigurd Eikje i følge Tysvær kommune sine nettsider

Konsekvenser for kirken:

Gravferder og bisettelser  er det eneste som inntil videre foregår av aktivitet i kirken. Planlagte dåper blir også utsatt inntil videre. Vi tar kontakt med gjeldene familier.
Ellers er aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre, i tillegg til gudstjenester og åpne kirker stengt ned inn til videre.

Kontoret er stengt for besøkende, men telefonen er åpen i kontortiden som vanlig mellom kl.10.00 og 14.00 tirsdag-fredag.
Telefon: 52 75 77 00
Epost: kyrkja@tysver.kommune.no
 

Trenger du noe å prate med?

Selv om vi ikke kan samles mange sammen så er du uansett hva det måtte være, lite eller stort - hjertelig velkommen til å sende en sms til en av oss i kirken for å avtale en prat:

Ungdomsdiakon, Lisbeth Skilhagen Haaheim: 
Tlf: 934 15 418


Prest i Førresfjorden Gjermund Lygre:
Tlf: 934 93 520


Prest i Nedstrand sokn: Dag Tormod Milje:
Tlf: 934 15 401


Prest i Tysvær sokn: Tor Egil Eriksen:
Tlf: 404 00 686

Tilbake