Velkommen i kirken


Åpner opp med faste tilviste plasser i kirken

 
Fra midnatt natt til fredag 16. april endres covid-19-forskriften.
Nå kan kirken gjennomføre gudstjenester og andre arrangementer og fritidsaktiviteter.
Vi forholder oss til en hver tid til gjeldende smittevernregler, og til Den norske kirke sin egen smittevernveileder-som utarbeides i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter.  

I hovedsak innebærer lettelsene en tilbakeføring til reglene som gjaldt før Haugalandet gikk i tiltaksnivå 5A. Arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner bør fortsatt utsettes eller avlyses.
Dette gjelder ikke gravferd eller ansatte som bor utenfor arbeidskommunen.

 
  • Arrangementer som samler personer fra samme kommune kan gjennomføres. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.
  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser
  • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste,tilviste sitteplasser 
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
  • I kirken vil en altså få tilviste plasser. Ta likvel med munnbind, ha god hygiene og hold avstand.
  •  
  • Det åpnes nå for kulturarrangementer der deltakerne er barn og unge under 20 år fra samme kommune, med inntil 50 deltakere uten krav om faste, tilviste plasser
  •  

  • Alt etter hvilken kirke det er, og om det er sang eller ikke (da 2 meter avstand)  vil tallet variere, men i utgangspunktet er det plass til 100 personer i kirken nå med tilvist plass. Private sammenkomster, selv om de foregår i kirkens lokaler, reguleres annerledes.
  •                            

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Før påske la vi ut denne informasjonen:

Hele Haugaladet er nå på tiltaksnivå 5A

Vi står i en alvorlig situasjon med stor smitte på Haugalandet, og vi er bekymret blant annet for test- og smittesporingskapasiteten og sykehuskapasiteten, sier Rådmann i Tysvær Sigurd Eikje i følge Tysvær kommune sine nettsider

Konsekvenser for kirken:

Gravferder og bisettelser  er det eneste som inntil videre foregår av aktivitet i kirken. Planlagte dåper blir også utsatt inntil videre. Vi tar kontakt med gjeldene familier.
Ellers er aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre, i tillegg til gudstjenester og åpne kirker stengt ned inn til videre.

Kontoret er stengt for besøkende, men telefonen er åpen i kontortiden som vanlig mellom kl.10.00 og 14.00 tirsdag-fredag.
Telefon: 52 75 77 00
Epost: kyrkja@tysver.kommune.no
 

Trenger du noe å prate med?

Selv om vi ikke kan samles mange sammen så er du uansett hva det måtte være, lite eller stort - hjertelig velkommen til å sende en sms til en av oss i kirken for å avtale en prat:

Ungdomsdiakon, Lisbeth Skilhagen Haaheim: 
Tlf: 934 15 418


Prest i Førresfjorden Gjermund Lygre:
Tlf: 934 93 520


Prest i Nedstrand sokn: Dag Tormod Milje:
Tlf: 934 15 401


Prest i Tysvær sokn: Tor Egil Eriksen:
Tlf: 404 00 686

Tilbake