Barnekoret Gledesprederen


 

Barnekoret gledessprederen har øving hver tirsdag i Soknehuset i Tysværvåg
Marit T. Vikre er dirigent.

Tilbake